Rusza remont Baszty Jacek

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wyłonił wykonawcę prac remontowych Baszty Jacek. Przetarg wygrała firma Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski z siedzibą w Stężycy. Podpisanie umowy nastąpi w przyszłym tygodniu.
 
Roboty mają zostać zakończone w terminie czterech miesięcy od daty pozyskania pozwolenia na budowę. Prace obejmą  remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie izolacji budynku wraz z remontem klatki schodowej.  Prace ziemne wykonywane będą pod nadzorem archeologicznym. Wartość robót wynosi 381 300,00 zł.
 
- Baszta Jacek to nie tylko cenny zabytek, ale też charakterystyczny punkt na mapie Gdańska. Nie tylko dla wędrujących pomiędzy Starym i Głównym Miastem turystów, ale też dla gdańszczan, którzy często umawiają się właśnie w okolicy baszty na różne spotkania. Myślę że remont baszty pozwoli jej pełnić tę ważną, reprezentacyjną funkcję przez długie lata - mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Warto przypomnieć, że zabieramy się też za remonty innych zabytków, na przykład Bramy Nizinnej - dodaje.
 
Baszta Jacek wybudowana została na przełomie XIV-XV wieku w północno-zachodnim narożniku murów obronnych Głównego Miasta, położona u zbiegu ulicy Pańskiej i Podwale Staromiejskie, wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 294 (nowy nr 420) z dnia 24.02.1967 r., znajduje się na obszarze zabytkowego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8 (aktualny 15) decyzją WKZ w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii.

Tagi: