Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960 w nowym wydaniu

Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960 autorstwa Jacka Friedricha to obowiązkowa lektura każdego miłośnika historii Gdańska. Publikacja we wznowionym albumowym wydaniu pojawiła się w księgarniach.

Książka ukazuje złożony proces odbudowy gdańskiego Głównego Miasta po drugiej wojnie światowej, uwikłany w ówczesne realia polityczne, ideowe i kulturalne. Autor przekonuje, że odbudowane po wojnie zabytkowe centrum Gdańska to miasto równocześnie stare i nowe. Z jednej strony zachowano bowiem szereg monumentalnych zabytków, odtworzono główne ciągi uliczne i charakterystyczne widoki, z drugiej jednak – radykalnie przekształcono strukturę miejską, dostosowując ją do wymogów nowoczesnej urbanistyki i tworząc na obszarze historycznego śródmieścia socjalistyczne osiedle robotnicze. Główny nacisk został więc położony na zabudowę mieszkaniową, stanowiącą większość tkanki tego nowego-starego organizmu miejskiego. Książka oparta jest na różnorodnej bazie źródłowej, wykorzystującej archiwalia, publikacje prasowe, publikowane i niepublikowane fotografie, wspomnienia uczestników odbudowy. Niezastąpionym źródłem wiedzy o odbudowie Gdańska jest wreszcie dla autora sam odbudowany Gdańsk.

        

Zobacz również:

Gdańskie kamienice z ulic Ogarnej i Szerokiej zyskają nowy wygląd

Rusza remont Baszty Jacek

Baszta Bramy kotwiczników - więzienie i konserwator

O Domu Zdrojowym w Brzeźnie słów kilka

Dwór Olszynka - od PGR do sali modlitewnej

Dom Kaznodziejów- dzieło słynnego Flamanda

Tagi: