Jan Daniluk: O wojsku pruskim w Nowym Porcie, Wisłoujściu i na Westerplatte

O wojsku pruskim w Nowym Porcie i okolicy 11 oraz 12 września b.r. (czyli w piątek i sobotę) odbędą się już po raz trzeci Dni Nowego Portu.

Organizatorem tej dwudniowej imprezy jest Pakt dla Nowego Portu - kolegialne ciało złożone z Radnych Miasta Gdańska oraz organizacji i instytucji, które działają na terenie i na rzecz tej dzielnicy. Pierwszego dnia zaplanowano przede wszystkim konferencję popularnonaukową poświęconą zresztą historii nie tylko Nowego Portu, ale też i pobliskiego Westerplatte oraz Wisłoujścia, które "ciążą" ku Nowemu Portowi. Z kolei 12 września, kiedy wypada Dzień Mieszkańca w ramach imprezy, organizatorzy przygotowali szereg innych atrakcji.

W ramach wspomnianej konferencji, która została zatytułowana "Westerplatte - Nowy Port - Wisłoujście. Wspólnota dziejów XIX-XX wieku" wystąpi łącznie sześciu badaczy (początek o godz. 11.00). Wśród zaproszonych do udziału na konferencji historyków znalazł się również autor niniejszej witryny ;). Zważywszy na moje zainteresowania, a także do tej pory prowadzoną działalność popularyzatorską, zapewne nie będzie wielkim zaskoczeniem tytuł referatu, który zaprezentuję publiczności zgromadzonej w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 - Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Strajku Dokerów 5 w Nowym Porcie (tam zostanie zorganizowana cała konferencja): Westerplatte - Nowy Port - Wisłoujście w ramach garnizonu twierdzy Gdańsk 1814-1920.

artykuł pochodzi ze strony www.jandaniluk.pl

Tagi: