Co raportował starosta w Gdyni?

W Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się promocja książki Jarosława Drozda i Krzysztofa Chalimoniuka „RAPORTY SYTUACYJNE STAROSTY GRODZKIEGO W GDYNI I KOMISARZA RZĄDU W GDYNI".

Życie polityczne, społeczne i mniejszości narodowych w Gdyni. Ruch wywrotowy i stan bezpieczeństwa publicznego luty 1929 – grudzień 1931”, która odbędzie się w sali audytoryjnej MMW 18 marca 2016 roku o godzinie 17:00.

Publikacja powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego w Gdańsku. Jest pozycją na rynku wydawniczym wyjątkową. Przedstawia dokumenty relacjonujące życie dopiero co powstającego miasta Gdyni, w kontekście początków nowej państwowości polskiej. Władze ponownie konsolidowanego państwa, w obliczu wszelkich braków, potrzebowały rzetelnych danych o stanie społeczeństwa i gospodarki. Gromadzenie informacji było trudne, ale powstawały z czasem specjalizujące się w tym instytucje lub ich oddziały. Biuro Wywiadowcze, Oddział Wywiadowczy Milicji Ludowej, Inspektorat Defensywy Politycznej, Żandarmeria i Żandarmeria Polowa, a nawet prywatna instytucja Warszawskie Biuro Korespondencyjne uczestniczyły w cyklicznym raportowaniu o bieżącej sytuacji. Książka prezentuje materiał barwny, nasycony szczegółami z codziennego życia miasta. Z jednej strony zawiera w sobie pamiętnikarski koloryt, z drugiej jest zbiorem metodycznie gromadzonych danych na użytek procesów decyzyjnych.

„Jest to doskonały materiał do szeroko rozumianej analizy stosunków panujących w mieście, obfitujący w informacje o aktywności wszystkich ugrupowań politycznych, związków, stowarzyszeń i mniejszości wyznaniowych. Zaletą gdyńskich sprawozdań sytuacyjnych jest ich szczegółowość, zarówno w stosunku do imion i nazwisk, urzędów i stanowisk, jak i danych liczbowych. Prezentowany materiał jest przy tym niezwykle barwny i wnikliwy w swoim opisie. Daje czytelnikowi gwarancje niepowtarzalnej wyprawy w głąb dziejów Gdyni, prezentując sylwetki najważniejszych graczy, występujących na lokalnej scenie politycznej lat 1929- 1930.” (ze wstępu autorskiego).

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: