Rewolucja w Archeologicznym - wielkie czyszczenie wystawy.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku szykuje się na wielkie zmiany, jakich nie było od kilkudziesięciu lat. Muzeum ogłosiło właśnie konkurs na koncepcję modernizacji wystawy stałej w głównej siedzibie placówki. Obecna ekspozycja ma kilkadziesiąt lat. Same nagrody za koncepcję to 50 tysiecy złotych!

Obecna ekspozycja Muzeum Archeologicznego powstawała w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku. Choć jest bardzo merytoryczna i znajduje się na niej wiele zabytków, kolorowe kartoniki i monochromatyczne zdjęcia mogą dziś zainteresować tylko prawdziwych entuzjastów tematy.

- Czas na multimedia i nową koncepcję wystawy, która umożliwi nam dostęp do zupełnie nowego pokolenia – mówi Ewa Trawicka, dyrektor Muzeum Archeologicznego, która wcześniej stworzyła i dowodziła nowoczesną ekspozycją w spichlerzu Błękitny Baranek.

Jak dowiadujemy się z ogłoszenia konbkursowego, zamieszczonego w muzealnyum BIP-ie, wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 209.000euro. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali łącznie: - co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy stałej o charakterze muzealnym na powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, przy czym przez wystawę stałą zamawiający rozumie wystawę zaprojektowaną z założeniem eksponowania w tej samej lokalizacji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy. To pokazuje rozmiar stałej ekspozycji w MAG. Kryteria oceniania prac kon kursowych to: Atrakcyjność, oryginalność koncepcji wystawy, aranżacji plastyczno-przestrzennych, spójność kompozycji, ponadczasowość rozwiązań, metody prezentacji zabytków oraz przekazywania informacji, wpisanie ekspozycji w architekturę w sposób efektywny, nowatorskość rozwiązań aranżacji przestrzeni, oganizacja przestrzeni edukacyjnej dla dzieci w wieku 4-12 lat, koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim. Temin udziału w konkursie upływa 10.06.2016 roku.

Ciekawostka – muzeum zamierza przyznać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych. - Nagrody mogą być przyznane wyłącznie pracom, które otrzymały co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do uzyskania. - Rodzaj i wysokość nagród są uzależnione od oceny pracy dokonanej przez sąd konkursowy. Pierwsza nagroda to aż30.000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu plastyczno-przestrzennego modernizacji wystawy stałej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją. Druga nagroda to nagroda pieniężna w wysokości 15.000zł brutto. 3. Trzecia nagroda: nagroda pieniężna w wysokości 5.000zł brutto.Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej muzeum.

(red,  fot MAG)

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

 

Tagi: