W Muzeum Miasta Gdyni mieszkańcy będą mogli opowiedzieć o swoim mieście

Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację nowej wystawy stałej oraz platformy edukacyjnej zbudowanej przez mieszkańców Gdyni. Otwarcie nowej wystawy planowane jest na koniec roku 2016.

Barbara Frydrych, Zastępca Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni poinformowała, że wnioski został przygotowane i złożone w listopadzie 2014 r. do programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych (w trybie dwuletnim). Oba otrzymały najwyższą w pierwszym naborze konkursu kwotę dofinansowania w wysokości 457 000 zł. 

Celem nowej wystawy będzie odpowiedź na pytanie jak Gdynia w ciągu zaledwie kilkunastu lat przekształciła się wysiłkiem tysięcy ludzi z wioski w nowoczesne, otwarte miasto. Również poruszone zostaną kwestię gdyńskich mitów – polskości, szybkości, nowoczesności, przedsiębiorczości, otwartości. Czy hasła te, budując tożsamość miasta w dwudziestoleciu międzywojennym, nie wymagają świeżej oceny.

Mieszkańcy Gdyni sami opiszą swoje miasto.

Drugim wnioskiem, który otrzymał dofinansowanie ze źródła Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest „Modernizm na wolnej licencji”. Projekt ma na celu wytłumaczenie idei umieszczania w internecie informacji na zasadach wolnych licencji z poszanowaniem prawa autorskiego. Skierowany jest do uczniów gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów oraz osób dorosłych. Uczestnicy zapraszani będą do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie eksperci wyjaśnią problematyczne kwestie oraz nauczą tworzenia baz danych dla specjalnie przygotowanej platformy internetowej.

Treścią bazy danych będą opracowania dotyczące gdyńskiego modernizmu. Pod okiem specjalistów uczniowie stworzą opisy oraz zdjęcia modernistycznych budynków i będą mogli zamieszczać je na platformie. Na stronie internetowej umieszczone będzie zadanie, które ukończyć będzie można dopiero po wymienieniu się między klasami umieszczonymi informacjami. Zaproszeni dorośli i seniorzy będą mogli poznać serwisy korzystające z wolnych licencji.

Tagi: