Pokażą sztukę o Stoczni Gdańskiej

Stocznia Gdańska zawsze przyciągała artystów. Do dzisiaj ta przestrzeń silnie oddziałuje na wyobraźnię swoją skalą, widokiem monumentalnych statków w budowie, rozmachem i bogactwem przemysłowego krajobrazu.

Stocznia Gdańska jest jednak czymś znacznie więcej niż potężnym zakładem przemysłowym. Tutaj narodziła się pokojowa rewolucja Solidarności, na zawsze zmieniając optykę tego miejsca.
Złożona historia stoczni, jej ocalone dziedzictwo oraz wyrazista tożsamość nadal stanowią niewyczerpane źródło twórczych inspiracji. Sposób, w jaki artyści odczytują stoczniowy genius loci, a także to, czym jest dla nich to miejsce, znajduje odzwierciedlenie w ich realizacjach.

Eksponowane na wystawie prace są efektem dwóch stoczniowych plenerów artystycznych, zorganizowanych w 2015 i 2016 roku. Wzięli w nich udział studenci malarstwa kilku polskich uczelni plastycznych. Dla większości z nich było to pierwsze zetknięcie z historyczną Stocznią Gdańską. Studenci skonfrontowali się również ze społecznością dawnych i obecnych pracowników. Wrażenia, jakich doświadczyli, znalazły odzwierciedlenie w ich różnorodnych pracach, często wykraczających poza warsztat obranego kierunku studiów.

Druga część wystawy prezentowana jest w Galerii WL4, ul. Wiosny Ludów 4.

autorzy prac | Martyna Baranowicz, Konstancja Bartoszewska, Joanna Graniczkowska, Krzysztof Korab, Kaja Kozon, Anna Krzemińska, Klaudia Lata, Marta Lipiec-Bortkiewicz, Zuzanna Litawińska, Dominika Nasiadko, Barbara Nycz, Alicja Piechota, Mateusz Pitala, Alicja Pruchniewicz, Anna Szmuda, Anna Szymańska, Darya Trush, Agnieszka Zacharczuk, Konrad Żukowski

organizatorzy | Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności
produkcja wystawy | ASP: dr Przemysław Łopaciński, ECS: Agnieszka Kornacka, Monika Krzencessa-Ropiak, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak
autorzy projektu „Stoczniowy plener artystyczny” | dr Przemysław Łopaciński, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak
warsztaty tematyczne | Agnieszka Kornacka, Iwona Kwiatkowska, Anna Maria Mydlarska, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak
opieka artystyczna | dr Przemysław Łopaciński
konsultacja branżowa | Kazimierz Ramus, uczestnicy organizowanych w ECS cyklicznych spotkań Okrętowców Stoczni Gdańskiej
projekt graficzny | dr Przemysław Łopaciński, dr Anita Wasik
Gdańsk, 2017

termin | 3 lutego 2017, piątek, godz. 17

ekspozycja | 3 lutego – 22 lutego 2017
miejsce | ECS, galeria Mesa / Museum Store, parter
wstęp | wolny

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: