Od 1 marca nowa oferta edukacyjna Muzeum Miasta Gdyni

Nowej wystawie stałej Gdynia – dzieło otwarte towarzyszy nowa oferta edukacyjna. Muzealnicy przygotowali program lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży na rożnych poziomach nauczania. Opracowując zajęcia, inspirowano się historiami osobistymi
i eksponatami. Korzystano również z materiałów ikonograficznych i multimediów.

Spacery historyczne i architektoniczne

Podążając śladami bohaterów wystawy Gdynia – dzieło otwarte, uczestnicy pogłębią wiedzę
i poznają miejsca, w których rozgrywały się małe i wielkie historie. Dzieci i młodzież odwiedzą na przykład zakład zegarmistrzowski, fotograficzny, aptekę czy piwnicę, w której ukrywali się zbiegli z obozu Stutthoff. Mogą również przejść szlakiem budynków prezentowanych na wystawie. W ten sposób odnajdą te obiekty i sprawdzą, jak wyglądają dzisiaj.

Przewodnicy to edukatorzy i współpracownicy Muzeum Miasta Gdyni. Nauczyciele
i opiekunowie są zobowiązani do uczestnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa swoim podopiecznym podczas spaceru.

Spacery trwają 120 minut.

Zapisy na spacery przyjmowane są od kwietnia do października. Prosimy o rezerwację
z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zapraszamy do kontaktu z Martyną Groth (m.groth@muzeumgdynia.pl lub 58/ 662 09 37).

Lekcje muzealne

Przedszkole

Muzeum pod lupą

Słowa kluczowe: muzeum, wystawa, eksponat, kustosz, kurator, fotografia, mapa.

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, po co istnieje Muzeum. Zwiedzaniu wystawy towarzyszyć będzie zabawa edukacyjna polegająca na poszukiwaniu eksponatów i historii przy pomocy map, lornetek i lup. Gra uczy spostrzegawczości i pozwala uważnej przyjrzeć się zbiorom muzealnym.
Dawno, dawno temu… w Gdyni

Słowa kluczowe: Kaszubi, kurort-letnisko, morze, port, rybacy, gburzy, architektura, kościół na Oksywiu, dąb na ulicy Portowej, osoby – Antoni Abraham, Jan Grubba, Augustyn Plichta, Augustyn Józef Skwiercz, Robert i Franciszek Wilke.

Jak wyglądała Gdynia sto lat temu? Co sprawiło, że w błyskawicznym tempie z wsi stała się dużym i nowoczesnym miastem? Kto był zaangażowany w jej rozbudowę? Lekcja muzealna będzie okazją do poznania najważniejszych osób i wydarzeń towarzyszących narodzinom miasta.

Gdynia: widzę, słyszę, czuję

Słowa kluczowe: historia Gdyni, zmysły, zabawy sensoryczne.
Jakie zapachy i dźwięki towarzyszyły mieszkańcom Gdyni w różnych częściach miasta? Podczas zwiedzania wystawy dzieci zajrzą do portowego magazynu, gdzie dotkną i powąchają przechowywane towary. Posłuchają również dźwięków towarzyszących wycieczce motorówką z braćmi Wilke. Działanie uwrażliwia uczestników na zmysłowy odbiór miasta.

Szkoła podstawowa

(KLASY 1-3)

Polska, Gdynia i ja!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, kraj, region (Kaszuby), miasto, wspólnota narodowa, wspólnota lokalna: tutejsi, przyjezdni, dzielnica, w której mieszkam, muzeum, zaproszenie (forma literacka).

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, dlaczego historia Gdyni ma wielkie znaczenie dla mieszkańców miasta i Polaków. Przekonają się, czy potrafią wskazać na mapie świata Polskę,
a na mapie kraju Gdynię. Poznają symbole narodowe. Dowiedzą się także, na czym polega rola muzeum i zastanowią się, gdzie można znaleźć informacje dotyczące historii Gdyni. W oparciu o zdobytą wiedzę napiszą krótkie zaproszenie do przyjazdu do miasta. Udział w lekcji wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości młodych uczestników.

Wycieczka do Gdyni

Słowa kluczowe: historia Gdyni, letnisko, kultura – kina, teatr Milusińskich, cyrk (po wojnie), morze – Szkoła Morska, Marynarka Wojenna, mundury, okręty, statki, żaglowce, obcokrajowcy, pamiątki z Gdyni – kartki pocztowe z piaskiem z plaży, czapki kapitańskie, woda w butelkach z Bałtyku, wycieczki po porcie.

W trakcie lekcji uczniowie będą mieć okazję do obserwacji, jak na przestrzeni lat zmieniało się życie kulturalne Gdyni – szczególnie oferta dla dzieci i dorosłych. Dowiedzą się, jakiej słuchano muzyki, kogo można było tu spotkać oraz poznają atrakcje, które czekały na gdynian i gości
z całego kraju. Będą również uczestniczyć w rozmowie, dotyczącej różnic pomiędzy spędzaniem wolnego czasu kiedyś i dziś. Na koniec wezmą udział w jednej z gier podwórkowych i gimnastyce plażowej. Lekcja motywuje młodych do aktywniejszego uczestnictwa w kulturze i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami i rodziną.

zGRAne miasto!

Słowa kluczowe: historia Gdyni, znani gdynianie na wystawie: Hilary Jastak, Alfons Jereczek, Jan Kamrowski, Józef Kliks, Stanisław Lisiecki, Mieczysława Nogajewska, Włodzimierz Prochaska, Wacław Szczeblewski, Robert i Franciszek Wilke, miejsca i ulice w Gdyni – 10 Lutego, bulwar, dworzec kolejowy, Dworzec Morski, Kolibki, plac Grunwaldzki, plac Kaszubski, plaża, Polanka Redłowska, Portowa, Skwer Kościuszki, Starowiejska, Świętojańska.

W ramach lekcji dzieci wezmą udział w zwiedzaniu wystawy w formie zabawy edukacyjnej. Uczniowie, podzieleni na zespoły, otrzymają zadania polegające na poszukiwaniu eksponatów i historii w przestrzeni wystawy stałej. Gra uczy pracy w grupie, rozwija wiedzę o Gdyni, pobudza kreatywne działanie i umiejętność rozwiązywania problemów na wiele sposobów. W trakcie lekcji uczniowie przekonają się, że muzeum to ciekawe miejsce, które pełne jest niezwykłych przedmiotów i wiążących się z nimi powieści.

Szkoła podstawowa

(klasy 4-6)

Gdynia – miasto otwarte

Słowa kluczowe: historia Gdyni, port, Eugeniusz Kwiatkowski, Julian Rummel, Tadeusz Wenda, Duńczycy, Holendrzy, Francuzi i Belgowie budujący port, druga wojna światowa, Gotenhafen, Helena Jagła, Irena Jankowska, siostry Wincentynki, wysiedlenia – rodzina Ficów, Józef Kliks, Mieczysława Nogajewska, Józef Skwarliński, Leon Stankiewicz, konspiracja – Lucjan Cylkowski, Stanisław Kulik, pomnik „Nataszy”, strajki, Grudzień’70, Sierpień’80, życie codzienne w PRL.

Lekcja wprowadzi w prawie stuletnią historię Gdyni. W ciekawy, interaktywny sposób przedstawione zostaną najważniejsze fakty oraz losy osób zaangażowanych w budowę
i rozwój portu i miasta. Uczniowie w grupach wybiorą przedmioty związane z dziejami Gdyni
i stworzą pudełka z historiami. Rezultatem działania będzie klasowy przewodnik po wystawie. Zadanie uczy pracy w zespole oraz skłania do uważnego oglądu muzealiów.

Miasto – morze – maszyna

Słowa kluczowe: port, architektura, urbanistyka, modernizm, trolejbus, port – chłodnia portowa, elewator zbożowy, kontenery, łuszczarnia ryżu, mosty przeładunkowe, taśmociągi, wywrotnica, stocznia – suche doki, suwnica ramowa, komunikacja – kolej, samochody, trolejbusy.

Podczas lekcji dzieci posłuchają o tym, jak rozwijał się gdyński port i stocznia. Przyjrzą się fotografiom prezentowanym na wystawie. Ich analiza pokaże, jak zmieniało się centrum miasta – budynki, ulice i środki transportu. Na koniec każda z grup wybierze i omówi zdjęcie, które ich zdaniem najlepiej ukazuje modernizacyjne wysiłki w Gdyni. Udział w zajęciach utrwali najważniejsze pojęcia związane z nowoczesnością – nowoczesną polityką, ekonomią, architekturą i transportem.

Gdynia walcząca

Słowa kluczowe: wojna, okupacja, różnice miedzy życiem codziennym w Generalnej Guberni
i na terenach włączonych do Rzeszy, kosynierzy gdyńscy, Tajny Hufiec Harcerzy i akcja B-2, Lucjan Cylkowski, obrona Wybrzeża, wyzwolenie, procesy komandorów, komunizm, strajki, Grudzień’70, Sierpień’80, ks. Hilary Jastak, Andrzej Kołodziej.

Podczas lekcji uczniowie poznają wojenne losy Gdyni – w tym szczególnie przejawy oporu mieszkańców wobec niemieckiego okupanta. Przyjrzą się także powojennej dyktaturze partii komunistycznej i reakcjom na jej działalność w gdyńskich zakładach pracy. Poznają osoby, które odważyły się stanąć na czele strajków. Lekcja jest połączona z działaniem animacyjnym. Jego rezultatem będzie lista haseł, które mogłyby znaleźć się na transparentach eksponowanych podczas omawianych wydarzeń. Działanie wzmacnia postawę obywatelską
uczniów.

Gimnazjum

Gdynia w kadrze – historia miasta

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, kurort-letnisko, modernizm, wojna, komunizm, stan wojenny, fotografia, osoby – Antoni Abraham, Franciszka Cegielska, Mieczysława Nogajewska, Włodzimierz Prochaska, Wacław Szczeblewski, Franciszek Walicki, Tadeusz Wański.

Podczas lekcji uczestnicy zapoznają się z losami ludzi, którzy tworzyli miasto – od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. Pomogą im w tym stare fotografie, z których można odczytać, czym zajmowały się w mieście kobiety, a czym mężczyźni, jak i gdzie mieszkano i spędzano wolny czas i jak się ubierano. Celem działania jest nauka analizy źródeł fotograficznych w kontekście historycznym. Materiały wizualne będą również stanowić punkt wyjścia do rozmowy o zmieniającej się tkance miasta, aktywności obywatelskiej i tle kulturowym.

Morze żywi i bogaci – znaczenie portu gdyńskiego

Słowa kluczowe: traktat wersalski, port, żegluga, transatlantyk, emigracja, rybołówstwo, handel, czarny rynek, firmy i instytucje – Dalmor, Fabryka Białka, Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe, Liga Morska i Kolonialna, Morski Instytut Rybacki, Polskarob, Robert Wilke – Motorówki Pasażerskie, Stocznia Gdynia, osoby – Karol Olgierd Borchardt, Zygmunt Deyczakowski, Edward Gubała, Michał Leszczyński, Irena Ożóg-Orzegowska, Michał Skelnik.

Pomarańcze, czekolada czy nowoczesne samochody to towary luksusowe, które do Polski przez wiele lat przybywały przez gdyński port, nazywany bramą na świat. Podczas zajęć uczniowie poznają genezę oraz znaczenie geograficzne i gospodarcze portu. Przyjrzą się mapom i zdjęciom, a także usłyszą ciekawe historie związane z żeglugą morską i oceaniczną. Celem lekcji jest uświadomienie znaczenia gdyńskiego portu zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej, jak i lokalnej społeczności, której zapewniał godną pracę i byt.

Studio projektowe  – lekcja o architekturze i nowoczesności

Słowa kluczowe: Gdynia, architektura, nowoczesność, modernizm, dizajn.

Spacery ulicami Gdyni pozwalają dostrzec wiele modernistycznych kamienic. Uważni obserwatorzy przyglądają się ich prostym formom i jasnym fasadom. Co jednak kryje się we wnętrzach budynków? Jaki jest układ nowoczesnego mieszkania? Czy przedmioty codziennego użytku były równie funkcjonalne, co sama architektura? Podczas lekcji uczniowie uzyskają odpowiedź na powyższe pytania oraz zaprojektują nowoczesne meble, czerpiąc z wiedzy zdobytej podczas zajęć. Celem lekcji jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi etapami procesu projektowego oraz uświadomienie im, że wszystko wokół nas zostało zaprojektowane i ma wpływ na jakość naszego życia.

Szkoła ponadgimnazjalna

Gdynia dawniej i dziś

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, port, Eugeniusz Kwiatkowski, Tadeusz Wenda, życie codzienne, powojenne niedobory, dzielnice biedy, imprezy masowe – Kongres Eucharystyczny, zjazd Bractwa Kurkowego, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, instytucje – Instytut Handlu I Techniki Portowej, muzea przed i po wojnie, teatry, Szkoła Morska, Gdynia-Radio, muzyka alternatywna.

Gdynię zrodził mozół tysięcy ludzi. Co przyciągało i nadal przyciąga ich do tego miasta? Podczas lekcji młodzież spojrzy na Gdynię oczami jej mieszkańców i przyjezdnych oraz pozna codzienność gdynian. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zmieniający się styl życia określał charakter miasta i zastanowią się nad tym, czy słuszna jest opinia, że Gdynia jest szczególnie przyjazna mieszkańcom. Podczas zajęć uczestnicy stworzą wspólną mapę myśli, dzięki której będą mogli zobaczyć, jak przeszłość wpływa na życie współczesne. Przywołanie różnych losów i wyborów bohaterów wystawy pomoże uczniom spojrzeć na Gdynię z różnych perspektyw. Poznanie ich codzienności uzupełni wiedzę młodzieży o historii miasta.

Odchodzą i zostają

Słowa kluczowe: wojna, pułkownik Stanisław Dąbek, wyprowadzenie z portu Statków i okrętów przed wybuchem wojny, druga wojna światowa, Gotenhafen, wysiedlenia, zbrodnie wojenne – Piaśnica, Stutthof, praca przymusowa – Helena Jagła,  Irena Jankowska, Alfons Jereczek, konspiracja – Tajny Hufiec Harcerzy, Lucjan Cylkowski, zakładnicy gdyńscy, życie codzienne w Gdyni.

Podczas drugiej wojny światowej, po zajęciu Gdyni i Pomorza, Niemcy przystąpili do masowych aresztowań. Wielu mieszkańców zostało zmuszonych do wyjazdu, a część gdynian, którzy pozostali w mieście, musiała odnaleźć się w nowej, okrutnej rzeczywistości. Podczas lekcji uczestnicy porozmawiają o tym, jaki wpływ na życie ludzi ma wojna oraz z jakimi problemami musieli zmierzyć się mieszkańcy Gdyni. Zajęcia zwrócą uwagę uczniów na fakt, iż ofiarami wojny jest ludność cywilna.

Pod okiem „Nataszy”

Słowa kluczowe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, pomnik Nataszy, Marian Wnuk, procesy komandorów, strajki, Grudzień’70, Sierpień’80, Solidarność, osoby – Zygmunt Błażek, ?Ryszard Czajkowski, Wincenty Gruna, Hilary Jastak, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kulik, Zbigniew Pilachowski, Ryszard Semka, Ryszard Zarębski.

Natasza – tak nazywano rzeźbę wieńczącą pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego – przez kilkadziesiąt lat towarzyszyła życiu gdynian. Z wysokości swojego postumentu „patrzyła” na wydarzenia i postaci, które odegrały ważną rolę w historii miasta. Podczas lekcji młodzież pozna kilka biografii gdynian oraz wspólnie porozmawia o tym, czy należy angażować się w sprawy publiczne. Zajęcia wzmacniają postawę obywatelską uczniów.

Warsztaty
Przedszkole

Domek

Podczas warsztatów dzieci poznają najciekawsze budynki w Gdyni. Zwrócą uwagę na ich formę, kolorystykę, układ okien, umiejscowienie drzwi, rur i parapetów. W przygotowanym obrysie domu umieszczą naklejki przedstawiające różne, niezbędne elementy. Działanie plastyczne łączy w sobie zabawę i rozwija spostrzegawczość.

W morskiej głębinie

Na zajęciach uczestnicy wysłuchają opowieści o podwodnych przygodach gdyńskiego nurka. Pobudzi ona ich wyobraźnię oraz zwróci uwagę na bogatą kolorystykę morskiego świata.
W dalszej części zajęć dzieci będą eksperymentować z farbami – mieszając je, odkryją zaskakujące barwy. Proponowane aktywności wprowadzą uczestników w tematykę morską oraz uczą ich rozpoznawać kolory.

LITEROstwory

Warsztaty są poświęcone literom. Aby wziąć w nich udział, dzieci nie muszą znać alfabetu. Przyglądając się literom, nauczą się rozpoznawać i opisywać kształty – linie, koła, trójkąty, prostokąty i kwadraty. Następnie każde stworzy z nich postać tak zwanego „literostwora”. Warsztaty pobudzają wyobraźnię i kreatywność dzieci, a także oswajają je z alfabetem, którego wkrótce będą się uczyć.

Szkoła podstawowa

(KLASY 1-3)

Mali architekci

W trakcie warsztatów uczniowie wejdą w rolę budowniczych. Zwiedzając wystawę stałą, poznają budynki, które powstały w latach 20. i 30. XX wieku, a także dowiedzą się, jak i z czego budowano port i miasto. W trakcie zabawy sprawdzą się jako architekci i murarze – pracując w małych zespołach, wykonają modele modernistycznych kamienic. Zajęcia pozwolą dzieciom lepiej zrozumieć, na czym polega praca w omawianych zawodach. Zwrócą także ich uwagę na architekturę i estetykę przestrzeni publicznej.

Na tropach Kaszub

Dzieci poznają odpowiedzi na następujące pytania: czym zajmowali się na co dzień i jak spędzali wolny czas pierwsi mieszkańcy Gdyni? Jak brzmi język kaszubski? Czy można go zrozumieć? Poznają również kaszubskie legendy i na ich podstawie odegrają w zespołach krótkie scenki. Zamienią się także w ludowych twórców i wykonają kartkę z postacią w stroju kaszubskim. Działania mają na celu podtrzymanie więzi najmłodszych z lokalnym dziedzictwem, zapoznanie ich z historią ludzi i regionu, rozbudzenie ciekawości dawną kulturą i odmiennymi zwyczajami oraz wzmocnienie postaw otwartości na mniejszości kulturowe.

Dźwiękowe obrazy

Kim jest artysta? Na czym polega jego praca? Jakich używa narzędzi? Podczas warsztatów dzieci obejrzą uważnie trzy najciekawsze obrazy ze zbiorów Muzeum, dowiedzą się kto
i dlaczego je stworzył. Poznają nowe słowa, takie jak: kompozycja, symetria, plama barwna. Posługując się instrumentami muzycznymi dla dzieci, stworzą dźwiękowe interpretacje obrazów. Podczas warsztatów dzieci poznają sylwetki lokalnych twórców i uczą się rozpoznawania symboliki zawartej w ich dziełach. Angażując wiele zmysłów, pobudzają również do twórczej refleksji.

Szkoła Podstawowa

(klasy 4-6)

Sen o Gdyni – futurologiczne warsztaty architektoniczne

Jak może wyglądać Gdynia za 20 lat? Jak będzie się rozwijać? Dlaczego wyobrażano sobie, że w 2000 roku polskie miasto będzie przypominać Nowy Jork? Podczas warsztatów dzieci przeanalizują sny i wizje o Gdyni zaprezentowane na wystawie. Zastanowią się także, jak dzisiaj postrzegają miasto i jak wyobrażają je sobie w 2100 roku! Stworzą własną, futurologiczną wizję architektury, ulic, środków transportu. Warsztaty pobudzają wyobraźnię, zwracają uwagę na twórczy charakter planowania miasta i projektowania jego elementów.

Rzecz od-nowa: warsztaty redizajnu

Pierwsze lata po wojnie, a także ostatnie lata komunizmu to trudne czasy dla polskiej gospodarki. Panująca wówczas w kraju reglamentacja towarów miała wpływ na jakość życia przeciętnych gdynian. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, jak wyglądała rzeczywistość niedoborów i na czym polegał system kartkowy. Zastanowią się, z czego można było uszyć ubrania, jeśli w sklepach nie było dostępnych tkanin? Inspirując się przedmiotami prezentowanymi na wystawie, wykonają ich prototypy z zaskakujących materiałów (tkanina na spadochron, folia aluminiowa, puszki i pudełka z zagranicy). Warsztaty rozwiną kreatywność uczestników i uwrażliwią na możliwość ponownego, nietypowego wykorzystania wielu przedmiotów.

Gdyńskie fiołki: warsztaty tworzenia historycznych memów

W oparciu o archiwa fotografii prezentujących Gdynię i jej mieszkańców dzieci stworzą memy komentujące wybrane wydarzenia historyczne i codzienne z okresu II Rzeczypospolitej
i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wybrane prace uczestników zostaną zaprezentowane
w mediach społecznościowych. Zajęcia akcentują nie tylko rozrywkową ale również poznawczą funkcję tego typu prac, a także uczą postrzegania internetu jako środowiska umożliwiającego promocję twórczości i wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami.

Gimnazjum

Twarzą do morza
W jednym z najważniejszych miejsc w Gdyni stał kiedyś pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który był symbolem komunistycznych rządów w mieście. Na jego szczycie umieszczono niegdyś figurę kobiety odwróconej tyłem do morza, którą gdynianie nazwali Nataszą. Dziś rzeźba stoi na cmentarzu sowieckich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Gdynię. Podczas warsztatów uczestnicy poznają rzeźby i pomniki znajdujące się w Gdyni. Inspirując się nimi, stworzą swoje własne prace. Dzięki zaplanowanym aktywnościom rozwiną twórcze i kreatywne myślenie.

Mój modernistyczny przewodnik po Gdyni
Gdynia, ze swą modernistyczną architekturą i nowoczesnym układem ulic, to ważne
miejsce na architektonicznej mapie naszego kraju. Istnieje wiele sposobów na
przedstawienie tego, jak ukształtowany jest jej teren i związane z nim
rozmieszczenie budynków. Uczestnicy warsztatów stworzą własną, oryginalną
mapę-przewodnik, która pomoże innym osobom zapoznać się z ciekawymi miejscami
w mieście. Zajęcia mają na celu zaciekawienie młodych osób historią i formą budynków oraz zainspirują do odbywania samodzielnych spacerów po Gdyni.


Na planie filmowym – filmowe fragmenty Gdyni
Muzeum Miasta Gdyni zaprasza do odbycia podróży w czasie i poznania historii miasta poprzez fragmenty filmów o Gdyni z lat 20. i 30. XX wieku. Uczniowie zobaczą urywki dokumentów o budowie miasta i portu, zapisy życia codziennego, ważnych wydarzeń i świąt. Korzystając z telefonów komórkowych, stworzą krótkie filmy o Gdyni. Twórcze działanie przybliży młodym osobom warsztat filmowca i pozwoli im na autorską interpretację wybranych historii.

Szkoła ponadgimnazjalna

Budujemy miasto

W trakcie zajęć uczestnicy poznają historię architektury modernistycznej, a także przyjrzą się wybranym budynkom w Gdyni – szczególnie tym, które powstały według projektu Włodzimierza Prochaski. Zastanowią się i porównają pracę architekta kiedyś i dzisiaj. Młodzież, zainspirowana modernistycznymi obiektami, stworzy w grupach projekty budynków. Zadanie uczy ich twórczego rozwiązywania problemów.

Bunt i muzyka

W latach 80. na Wybrzeżu powstała Trójmiejska Scena Alternatywna. Tworzący ją artyści nie byli związani ani z oficjalnymi władzami, ani antykomunistyczną opozycją. Teksty i muzyka utworów alternatywnych wprowadzą uczniów w najważniejsze wydarzenia lat 80. XX wieku. Przyjrzą się również plakatom promującym koncerty trójmiejskich artystów, które zainspirują ich do stworzenia własnych prac graficznych. Zajęcia zainspirują do stworzenia prac zaangażowanych i komentujących wydarzenia historyczne oraz współczesność.

Wspomnienia z albumu rodzinnego

Co mówią o ludziach przedmioty i fotografie przechowywane na dnie szafy? Historie ukryte w pozornie zwykłych zdjęciach i rzeczach mogą wzruszać, bawić, ale też zachęcać do podejmowania twórczych działań. Podczas warsztatów uczestnicy zainspirują się przedmiotami i historiami prezentowanymi na wystawie. Efektem ich pracy będzie wspólny portret mieszkańców Gdyni, który zostanie wyeksponowany i skomentowany przez ich autorów. Zajęcia uwrażliwią uczestników na dokumentowanie prywatnych historii.

Czas trwania lekcji muzealnej: 45 minut

Czas trwania warsztatów:

– w grupach młodszych: do 60 minut

– w grupach starszych: 90–120 minut

Od 1 marca obowiązywać będzie nowy cennik oferty edukacyjnej. 

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: