Konferencja: Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955. Miasto-ludzie-pamięć.

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla oraz Miasto Gdańsk, z okazji 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, zapraszają na naukową, interdyscyplinarną konferencję poświęconą Gdańskowi w 1945 r. i pierwszych latach powojennych. Partnerami spotkania będą - Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Solidarności. 

Rok 1945 to w dziejach Gdańska zarówno wygnanie i rozproszenie dotychczasowej niemieckiej ludności, jak i początek przybywania i integrowania się wokół historii i idei Miasta nowych, polskich gdańszczan. Przeszłość Miasta została na nowo zdefiniowana, postaciom historycznym nadano polskie imiona. Poprzez selektywną rekonstrukcję materii i pamięci starano się połączyć ją z dziedzictwem miasta. Z okazji jubileuszu organizatorzy zapraszają na spotkanie zarówno tych, którzy byli świadkami wydarzeń towarzyszących pierwszej powojennej dekadzie Gdańska, jak i historyków, którzy na podstawie źródeł, rekonstruują dzieje miasta i pamięć o tym czasie.

Pierwszego dnia zaplanowano przede wszystkim rozmowy z osobami, które doskonale pamiętają 1945 r. i pierwsze lata powojenne w zrujnowanym mieście ("Świadkowie: historia przeżyta"). Drugiego dnia będą miały miejsce już trzy, tematyczne panele ("Miasto: zniszczenia, odbudowa, rekonstrukcje", "Ludzie: wygnanie i przybywanie, polityka i społeczeństwo" oraz "Pamięć: kształty przeszłości historycznej"), w ramach których prelegenci wygłoszą referaty.Gdańsk, dawniej Danzig 1945-1955. Miasto-ludzie-pamięć.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca br. 

Europejskie Centrum Solidarności, Plac Wyzwolenia 1

Szczegółowy program konferencji można znaleźć m. in. na stronach IH PAN czy ECS.

Tagi: