Wszystko o Gotach na grodzisku w Sopocie

Już niedługo będziemy mieli szansę dowiedzieć się wielu niezwykłości o Gotach. 5 kwietnia na sopockim grodzisku ruszy konferencja „Goci. Mity i Rzeczywistość. To bez przesady wybitne wydarzenie!
 
To już druga taka konferencja, organizowana przez Muzeum Archeologiczne na sopockim Grodzisku. Patrząc na program , www.polnocna.tv i www.strefahistorii.pl, pomyślała sobie, że nie ma co pisać o jej atrakcyjności. Aby się o tym przekonać, wystarczy po prostu przeczytać co będzie: Zapraszamy!
Program konferencji:
10:00 | Przywitanie gości
 
10:30 | Argumenty paleobotaniczne do dyskusji na temat zmian demograficznych i gospodarczych na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich
Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa – kierownik Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka prac dotyczących problematyki historii szaty roślinnej, wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze oraz zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia i w holocenie w skali Pomorza, Polski i Europy. W ramach projektów archeologicznych zajmuje się rekonstrukcją warunków lokalnego środowiska oraz zagadnieniami związanymi z różnymi aspektami wykorzystywania zasobów roślinnych przez dawne społeczności.
Dr Joanna Święta-Musznicka – adiunkt w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka w zakresie palinologii i analiz makroskopowych szczątków roślinnych ze stanowisk naturalnych i archeologicznych. Autorka prac z zakresu m.in. paleolimnologii, paleoekologii torfowisk i historii zbiorowisk leśnych na Pomorzu oraz rekonstrukcji zmian przyrodniczych na terenie historycznego Gdańska w oparciu o materiały archeobotaniczne pozyskane na stanowiskach archeologicznych.
Dr Anna Pędziszewska – adiunkt w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Jej prace skupiają się na holoceńskiej historii zbiorowisk leśnych i wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze w przeszłości, które bada głównie w oparciu o analizy palinologiczne osadów jezior i torfowisk, m.in. na Pojezierzu Kaszubskim, wyspie Wolin i w Puszczy Białowieskiej. W ramach projektów archeologicznych podejmuje się rekonstrukcji uwarunkowań przyrodniczych w rejonie badań.
 
11:00 | Chronologia cmentarzysk kurhanowych kultury wielbarskiej w Polsce północnej i wschodniej
Dr hab. Adam Cieśliński – kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówek ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. Od 2000 r. badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).
 
11:30 | Cmentarzysko kurhanowe w Nowym Łowiczu w kontekście badań nad chronologią kultury wielbarskiej
Mgr Andrzej Kasprzak – absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu. Od 2015 r. kieruje badaniami cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie niedaleko Czaplinka.
Dr hab. Adam Cieśliński (współautor)
 
12:00 | Cmentarzysko w Babim Dole – Borczu. Pierwsze przebadane w całości cmentarzysko z kręgami i kurhanami na Pomorzu
Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska – profesor emerytowany. Autorka 160 publikacji z zakresu archeologii okresu rzymskiego i wędrówek ludów, w tym ośmiu książek, m.in. monografii skarbu z Łubianej w powiecie kościerzyńskim. Jedną z ostatnich jej książek jest popularnonaukowe opracowanie okresu wędrówek ludów w Europie pt. „Światło z popiołu”, wydane w 2013 r. W dalszym ciągu czynna naukowo.
Dr Ireneusz Jakubczyk – studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w 2013 r.: „Zapinki VI grupy Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej”. Autor katalogu w wydanej w Moguncji monografii cmentarzyska gocko-alańskiego w Almałyk-dere na Krymie. Autor kolejnego tomu „Corpus der roemischen Importe – Polen: Mittelpolen”, będącego rezultatem czteroletniego stypendium NCN „Fuga” na Uniwersytecie Warszawskim.
 
12:30–13:00 | Dyskusja
 
13:00–13:30 | Przerwa, poczęstunek
 
13:30 | Gdzie szukać broni Gotów?
Dr hab. Bartosz Kontny – prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Historycznego UW, instruktor CMAS M2; główne zainteresowania: archeologia okresów przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej; archeologia podwodna.
 
14:00 | Gockie historie niesamowite, czyli po co kobietom ucinali głowy
Prof. dr hab. Andrzej Kokowski – badacz dziejów Gotów, Wandalów i Sarmatów w okresie rzymskim, rekonstruktor wiedzy o zabytkach utraconych w wyniku wojny, popularyzator archeologii, autor wielkich międzynarodowych projektów naukowych – prawie 450 publikacji, w tym 25 książek.
 
14:30 | Nazwy naczyń w języku gockim. Semantyka i wyobrażenia kulturowe
Prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski – pracuje w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad kulturą społeczeństw pierwotnych. Interesuje się filozofią mitu, archeologią, a szczególnie lingwistycznymi rekonstrukcjami najdawniejszych pojęć z zakresu sztuki i form życia społecznego. Niedawno wydane książki: „Antropologia zamierzchłych znaczeń” (Toruń 2014), „Kultura indoeuropejska” (Gdańsk 2017).
 
15:00 | Dyskusja
 
 
"Goci. Mity i Rzeczywistość" – konferencja naukowa
 
• 5 kwietnia 2019 r., godz. 10:00
• Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63
• wstęp wolny
(Red.) www.archeologia.pl, fot.Faktoria Pruszcz Gdański
#www.polnocna.tv, #www.strefahistorii.pl, #grodziskosopot, #www.archeologia.pl, #goci

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: