Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie kończy 50 lat. 17 września w szkole odbędzie się jubileusz półwiecza istnienia. Absolwenci, uczniowie, rodzice i mieszkańcy powiatu gdańskiego – wszyscy są zaproszeni na tą wielką uroczystość. 

Po mszy świętej w kościele w Łęgowie goście wezmą udział w uroczystej akademii na terenie szkoły. W programie atrakcji zwiedzanie szkoły, spotkanie z historią i nowoczesnością kształcenia. Na autodromie pokazy sprzętu maszyn rolniczych i komunalnych oraz inne niespodzianki.

Historia szkoły

Szkoła powstała w 1971 roku. Początkowo były to tylko dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a już dwa lata później powołano 3 –letnie Technikum Hodowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Przełomowym momentem dla rozwoju szkoły był rok 1978 – wtedy to uruchomiono pięcioletnie Technikum Hodowlane, trzyletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących, oraz oddano do użytku autodrom szkolny. Od początku istnienia szkoły funkcjonował internat szkolny dla uczniów z odległych miejscowości. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do utworzenia Zespołu Szkół Rolniczych.

W 1985 roku szkoła ukierunkowała się na kształcenie mechanizatorów rolnictwa, uruchomiono też Wieczorowe Technikum Rolnicze. Już nie hodowcy, ale mechanizatorzy opuszczali szkołę. Rozpoczęto także budowę hal na warsztaty szkolne. Pierwsze obiekty oddano do użytku w 1990 roku.

Po długich dyskusjach i konkursach w 1986 roku naszej szkole nadano imię wybitnego działacza ludowego, polityka okresu międzywojennego, zamordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, Macieja Rataja. Ze zbiórki rodziców, nauczycieli i uczniów ufundowano sztandar szkolny.

W 1992 roku utworzono Liceum Zawodowe dla dziewcząt. Życie szkolne było coraz ciekawsze i urozmaicone, szkoła była modernizowana i wyposażana w nowoczesny sprzęt. W 1997 roku powołano do życia Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwoliło organizować kursy i szkolenia dla okolicznych mieszkańców oraz dla młodzieży innych szkół.

Ze względu na zmiany na rynku pracy i potrzeby środowiska od 1 września 1997 roku uruchomiono Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego o specjalności hotelarstwo i turystyka, a w 2003 roku powstało Technikum Hotelarskie. Dla tych kierunków powstały nowe pracownie. W tym samym roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o kierunkach: kucharz, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W 2006 roku szkoła uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconych zawodach.

W 2016 roku utworzono Technikum Mechatroniczne, a rok później do klas zawodowych (a właściwie, zgodnie z nowym nazewnictwem, branżowych) dołączyli mechanicy samochodowi. Warsztaty szkolne przeszły kolejną transformację, tworząc stanowiska do nauki nowych zawodów.

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: