Gorąca przesyłka z antycznymi mieczami Scytów

Scytowie, celnicy, archeologia, znalezisko, przemyt, www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl

Lubelscy celnicy odkryli w przesyłce z Ukrainy miecze, należące do legendarnych Scytów. Był to niezwykle wojowniczy lud, którego istnienie datowane jest co najmniej na początek VIII wieku przed naszą erą. Scytowie dali początek Celtom i Sarmatom.

Miecze „wpadły” podczas kontroli przesyłki pocztowej nadanej w Ukrainie. Zaproszony do rozdzielni paczek specjalista orzekł, że to zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk. Dwa z nich to miecze typu „akinakes" – rodzaj broni obosiecznej, wykonanej z żelaza, charakterystycznej dla kultury Scytów. Okres powstania mieczy datuje się na VII-V wiek przed Chrystusem. W polskich zbiorach znajduje się obecnie jedynie około 10 sztuk tego typu zabytków. Trzeci to miecz w typie sarmackim. Powstanie tej broni datuje się na okres od przełomu IV/III wieku przed Chrystusem do IV wieku n.e. Rynkową wartość zatrzymanych wykopalisk oszacowano na 6 tys. zł.

Kim zatem byli Scytowie? To koczownicze ludy zamieszkujące niegdyś obszar pomiędzy Ałtajem, a Ukrainą i najbliżej spokrewnieni z Germanami Wschodnimi i ludnością półwyspu Bałkańskiego. Scytowie stanowili bezpośrednich przodków Sarmatów, Chazarów i Hunów, którzy z kolei stanowili przodków późniejszej ludności ałtajskiej grupy językowej i części ludów Kaukaskich, a także populacji Ukrainy i Białorusi. Współcześnie rejon dawnej Scytii i Europy Środkowo-Wschodniej, stanowi niemal całość występowania markera genetycznego R1a, który z tego powodu jest często zwany "Scytyjskim". Od VIII w. p.n.e. wymieniały Scytów źródła asyryjskie. Ich ślady znajdziemy także w Biblii. Scytowie byli ludem niezwykle walecznym. Dużo czasu spędzali na jeździe konnej, natomiast rodziny wozili w furgonach zaprzężonych w woły. Wypijali krew pierwszego zabitego wroga, także wszelkie przymierza zatwierdzali wypiciem krwi. Ze skóry i skalpów robili kołczany, rękawiczki i odzież. Za szczególny przysmak uważali kumys. Według Herodota podczas uczt używali do wznoszenia toastów czaszek zabitych przez siebie wrogów, czasami oprawionych w złoto. Do wspólnej uczty byli dopuszczani tylko ci spośród mężczyzn, którzy posiadali taki puchar sporządzony z czaszki własnoręcznie zabitego wroga. Byli znakomitymi łucznikami i wynalazcami łuku refleksyjnego, tzw. łuku scytyjskiego. Ślady Scytów odnajdywane są także w Polsce. Głównie we wschodniej części Podkarpacia i Lubelszczyzny. W 2016 roku w miejscowości Chotyniec na Podkarpaciu odkryto grodzisko ludności scytyjskiego kręgu kulturowego, które zbudowano w VIII wieku p.n.e. Kolejne badania archeologiczne wykazały istnienie mniejszych osiedli wokół głównego grodziska. Tak zwana aglomeracja chotyniecka jest uważana za najdalej na północny zachód położony region osadniczy zamieszkały przez ludy należące do scytyjskiego kręgu kulturowego w Europie.
Ostateczną opinię, w tym co do wartości zabytkowej mieczy, wyda niezależny rzeczoznawca. Warto przypomnieć, że wprowadzanie na terytorium RP dóbr kultury wyprowadzonych z państwa niebędącego członkiem UE z naruszeniem przepisów prawa podlega surowym karom, nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
 

(Red.) KAS, oprac Bartosz Gondek fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: