Gdańska samorządność - wczoraj i dziś. Odsłona druga.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza na drugą odsłonę konferencji naukowej "Gdańska samorządność - wczoraj i dziś." z okazji zbliżającej się 25. rocznicy wprowadzenia jednej z najważniejszych po 1989 roku reform w Polsce – reformy samorządu terytorialnego. 
 
W programie: 
 
Dzień 1 (29 maja): Ratusz Głównego Miasta
10.00 – rozpoczęcie
10.15: dr hab. Peter Oliver Loew – Od miasta bez samorządu do samorządu bez wolności: Gdańsk, 1920-1945
10.35: dr Sylwia Bykowska – Władze administracyjne Gdańska w Polsce Ludowej
10.55 dr inż. arch. Artur Kostarczyk – Planowanie rozwoju przestrzennego Gdańska w latach 1945-1990
11.15-11.35: dyskusja
11.35-11.55: przerwa
11.55: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Gdańska i pomorska samorządność - idee Lecha Bądkowskiego
12.15: prof. UG, dr hab. Jarosław Załęcki – Tożsamość Gdańska oraz postawy obywatelskie jego mieszkańców w perspektywie zmiany społecznej
12.35: dr Przemysław Ruchlewski - Samorządność Gdańska a idee solidarnościowe w czasie transformacji ustrojowej 1989-1990
12.55-13.15: dyskusja
13.15-14.00: przerwa
14.00: dr Tomasz Tobis – Przestrzeń Gdańska i przemiany jakości życia w oglądzie mieszkańców na podstawie badań w latach 1996-2015
14.20: Katarzyna Kurkowska – Współczesne przykłady zewnętrznych atrybutów władzy samorządowej
14.40: dr Janusz Trupinda – Rekonstruowanie pamięci o przeszłości Gdańska. Ratusz Głównomiejski w latach 1945-1970
15.00: zakończenie konferencji
 
Dzień (30 maja): Ratusz Głównego Miasta
10.00 – rozpoczęcie
10.15: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak - Współczesne i historyczne wymiary polskiej samorządności terytorialnej
10.45: Marcin Nowicki – Musimy się dogadywać – czyli sposób na lepsze życie w Gdańsku
11.05-11.30: przerwa
11.30: Debata Prezydentów Miasta Gdańska w okresie III Rzeczpospolitej z udziałem: 
Jacek Starościak – Prezydent Miasta Gdańska w latach 1990-1991
Franciszek Jamroż - Prezydent Miasta Gdańska w latach 1991-1994
Tomasz Posadzki - Prezydent Miasta Gdańska w latach 1994-1998
Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska od 1998 roku
Prowadzący: Marek Ponikowski
13.00: zakończenie
Prowadzący konferencję: prof. dr hab. Edmund Kizik, dr Sylwia Bykowska

Tagi: