Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Grzegorzowi Oryszczakowi

W Gdańsku Rudnikach przy tunelu pieszo-rowerowym w obrębie Szkoły Podstawowej nr 29 odsłonięto dziś tablicę poświęconą wieloletniemu kierownikowi, a następnie dyrektorowi tej placówki – Grzegorzowi Oryszczakowi.

W uroczystości wziął udział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, radna Beata Dunajewska-Daszczyńska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Rudniki (w tym jej przewodniczący Eugeniusz Erdmann, członkowie rodziny Grzegorza Oryszczaka i byli uczniowie SP 29: Tadeusz Zdunek (prezesa PUH „Zdunek” Sp. z o.o.), który ufundował tablicę oraz Piotr Sztangierski (Transbud Gdańsk SA) – sponsor poczęstunku, na który goście udali się do siedziby Rady Dzielnicy Rudniki. Przypomnijmy, że decyzję o nadaniu nazwy tunelowi pieszo-rowerowemu w dzielnicy Rudniki imienia Grzegorza Oryszczaka gdańscy radni podjęli podczas ostatniej sesji zeszłej kadencji (październik 2014 roku). Z wnioskiem o nadanie nazwy „Tunel im. Grzegorza Oryszczaka” wystąpiła Rada Osiedla Rudniki. Tunel o długości 280 metrów znajduje się w Rudnikach pod trasą szybkiego ruchu w ciągu ulicy Miałki Szlak.

Grzegorz Oryszczak (1915 – 1993) to długoletni kierownik, a następnie dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29. Był przede wszystkim pedagogiem i działaczem społecznym. W budynku poniemieckiej szkoły 10 października 1945 r. wraz z żoną Zofią (również nauczycielką) rozpoczął nauczanie dzieci. Przez wiele lat Szkoła Podstawowa Nr 29, oprócz funkcji dydaktyczno-wychowawczych, pełniła funkcję środowiskowej placówki kulturotwórczej. Tu dzieci i ich rodzice uczestniczyli w imprezach kulturalno-oświatowych i brali udział w akcjach społecznych. Grzegorz Oryszczak, nie tylko z racji swojej pozycji w środowisku, ale także z powodu szczególnych cech charakteru, wpisał się w życiorysy kilku pokoleń. Był postacią nietuzinkową i mieszkańcy Rudnik wiele Mu zawdzięczają. Dlatego właśnie Prezydent Miasta Gdańska wniósł o podjęcie uchwały o nadaniu nazwy „Tunel im. Grzegorza Oryszczaka” tunelowi znajdującemu się w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 29.

fot. Jeryz Pinklas

Tagi: