Zmarł dr Nieuważny

Zmarł dr Andrzej Nieuważny, historyk i pasjonat epoki napoleońskiej. Miał 55 lat.

Andrzej Nieuważny był polskim historykiem specjalizującym się w historii XIX wieku. Syn filologa Floriana Nieuważnego, od dzieciństwa zainteresowany historią – a osobliwie epoką napoleońską. W 1985 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1993 roku na Wydziale Humanistycznym UMK. Tematem jego rozprawy doktorskiej była Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego i obrona Torunia (w świetle materiałów moskiewskich), a promotorem Sławomir Kalembka.

Opublikował kilka książek poświęconych historii Francji i epoki napoleońskiej. W pierwszej połowie lat 90. prowadził wykłady na sesjach plenarnych Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Mińsku. W 2009 roku został uhonorowany orderem Palm Akademickich (Ordre des Palmes académiques). Prowadził m.in. bitwę morską na Twierdzy Wisłoujście.

Zobacz też: Trailer Bitwy Morskiej na Twierdzy Wisłoujście http://www.strefahistorii.pl/video/88-twierdza-wisloujscie-trailer

Tagi: