Wojska Zygmunta III w Spichlerzu Królewskim

Grupa rekonstukcyjna Kompania Kaperska w soborę zaprezentowała swoje umiejętności w Hotelu Królewskim. W czasie pokazów grupa zaprezentowała wybrane sceny z życia codziennego wokół XVII w. Spichlerza Królewskiego.

Załoga królewskiego okrętu Konig David Zygmunta III zawinęła tym razem w pod sobie dobrze znany budynek - Spichlerz Królewski (obecnie Hotel Królewski Gdańsk). To właśnie tu, dwa tygodnie po bitwie pod Oliwą 1627 r., załogi okrętów królewskich złożyły przed Królewską Komisją Okrętową łupy z przejętego okrętu szwedzkiego "Tigern". Widzowie  mieli okazję m.in.: wziąć udział w instruktażu obsługi dawnej broni czarnoprochowej, poznać zasady musztry czy zobaczyć salwe muszkietów.

Więcej o historii spichlerza tutaj: http://www.strefahistorii.pl/article/791-krolewski-gdansk-ukryty-w-hotelowym-pokoju

Tagi: