Zmiana nazwy Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Sejm zmienił nazwę przypadającego na 14 czerwca dnia pamięci ofiar obozów koncentracyjnych. Teraz będzie to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Poprzednia nazwa brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Jak podkreślono w przyjętej w piątek przez aklamację uchwale, "w imię prawdy historycznej" Sejm zmienia nazwę ustanowionego w 2006 roku dnia. "Sejm wzywa władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, oraz polski wkład w walce z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu" - czytamy w uchwale. W uzasadnieniu do uchwały zwrócono uwagę, że w 2007 roku UNESCO dokonał zmiany nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau we wpisie na liście Światowego Dziedzictwa na "Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)".

Wprowadzenie powyższej zmiany - czytamy - "miało na celu oddanie prawdy historycznej o rzeczywistym charakterze obozu i precyzyjnie odniosło to miejsce do reżimu nazistowskiego w Niemczech". Zmiany nazwy dnia ustanowionego 14 czerwca - jak zaznaczono - "jest dokonywana w duchu prawdy historycznej, a zarazem jest spójna ze zmianą nazwy wprowadzoną przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO". (PAP)

Tagi: