Goście Wehikułu Czasu: Grupa Rekonstrukcji Historycznych Biały Orzeł

GRH Biały Orzeł to wspólnota osób, których połączyła pasja, zamiłowanie do tradycji i historii polskiego munduru z XVIII i początku XIX wieku.

Początkami grupa sięga przełomu 2005 i 2006 roku kiedy powstała Grupa Rekonstrukcji 7 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, po kilku latach rozszerzyła zakres aktywności również na wiek XVIII czego wynikiem była zmiana nazwy na obecną. W ramach skromnych możliwości sCzłonkowie Białego Orła starają się przypominać rodakom o zapomnianym dziedzictwie dawnej Rzeczypospolitej. Najczęściej odtwarzają sylwetki piechurów tzn. umundurowanie i oporządzenie kilku wybranych, polskich pułków, regimentów z XVIII/XIX wieku. Celem jest stworzenie również grupy osób przebranych za stroje cywilne z epoki.

Facebook: GRH Biały Orzeł

Zobacz też:

Piraci, rycerze, żołnierze, szlachta i łucznicy. To czeka nas na Faktorii

 

Tagi: