Kapsuła czasu w kościele w Przechlewie. Jest przesłanie

Dokumenty z końca XIX wieku odkryto w kościele w Przechlewie.

Na znalezisko natrafiono podczas remontu dachu świątyni. Pod połacią ukryta była teczka z pismami opisującymi poprzednie remonty budowli i ich darczyńców. Nie było to jednak pierwsze odkrycie tych opisów, bo wraz ze starą, niemieckojęzyczną dokumentacją, znaleziono polskie tłumaczenia oraz opis kolejnego remontu z roku 1994. Do dwóch kompletów dokumentacji dołożono trzeci, pochodzący z roku 2015. Całość zamknięto ponownie w kapsule czasu i umieszczono na szczycie jednej z kościelnych wież.

"Dodaliśmy między innymi spis zabytków gminnych oraz informacje o tym, kto fundował i pomagał przy remoncie dachu, kto był wójtem, proboszczem, wikariuszem i jaka była rola urzędników" - mówi ks. Krzysztof Jakubek, Proboszcz Parafii w Przechlewie. Podobna dokumentacja została sporządzona w roku 1994 przez nieżyjącego już ks. Stanisława Olejarza. Pismo z roku 1898 przygotowali ówczesny Powiatowy Inspektor Budownictwa p. Klemma oraz technik budowlany Rudolf Gross. Proboszczem w Przechlewie był wówczas katolicki ksiądz Wellnitz, Starostą Człuchowskim - Dr Kersten, a Przechlewo było częścią Prus Zachodnich w których wg cytatu z dokumentu "Panuje Jego Ekscelencja Król i Cesarz Wilhelm II".

Tagi: