Gdańskie monety w Starogardzie

W Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie możemy oglądać wystawę „ Pieniądz Gdański od XIII do XX wieku, ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

 - Wystawa, przygotowana została przez Tomasza Olkowskiego, kierownika gabinetu numizmatycznego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i komisarza wystawy – mówi Andrzej Bażyński z muzeum w Starogardzie. -   Gabinet Numizmatyczny Muzeum Historycznego Miasta Gdańska został utworzony w 1972 roku i gromadzi przede wszystkim monety, medale i banknoty polskie oraz ziem historycznie z Polską związanych, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Pomorza.

Kolekcja numizmatyczna liczy obecnie 5330 obiektów, z czego ponad 2300 stanowią monety, 2100 medale, 300 banknoty, zaś na pozostałą część zbioru składają się żetony, odznaki i kopie monet oraz medali. Podstawę kolekcji stanowią monety polskie, które pochodzą właściwie z wszystkich mennic działających na terenie Rzeczypospolitej. Ich liczba przekracza 1300 obiektów. Ponadto wśród monet wyodrębnić można następujące zbiory: monety obiegowe II Rzeczypospolitej, monety obiegowe Wolnego Miasta Gdańska, monety obiegowe i kolekcjonerskie PRL oraz monety kolekcjonerskie III RP. Pozostałą część zbioru stanowią monety głównie państw europejskich od XVII do XX w. Zbiór medali to głównie walory XX - wieczne.
Lokalny pieniądz bity był na Pomorzu Gdańskim od XII wieku. Mennicę gdańską, działającą do wieku XIX,  uruchomiono około 1236 r. Z uwagi na różny charakter emisji pieniądza, związany bezpośrednio ze zmianą władcy, działalność mennicy gdańskiej podzielono na okresy: książęcy, krzyżacki, królewski oraz tzw. okupacji pruskiej i Wolnego Miasta.
 

(Więcej: www.muzeum-kociewie.gda.pl)

Tagi: