Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ogłosiło nowy konkurs na dyrektora placówki

Prezydent Miasta Gdańska ogłosił nowy konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W poprzednim wpłynęły zgłoszenia jedynie od trzech kandydatów.

Dotychczas komisja nie podjęła wiążącej decyzji wobec żadnego z kandydatów. Sam Dyrektor MHMG Adam Koperkiewicz ma kontrakt do końca września. W nowej edycji należy składać wnioski do 11 września 2015 r.  - decydować będzie data wpływu do urzędu. Od kandydata oczekuje się m.in.: autorskiego opracowania koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na okres 3 do 7 lat, minimum 7-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub nauką, czy doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym ze środków unijnych.

Szczegółowe informacje: MHMG

Tagi: