XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona. W bieżącym roku wprowadzono dodatkową kategorię - poezja.

W tym roku oceniane będą prace w tematyce:

1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) – praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD.

Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 2 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:
- wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),
- audiobook,
- adaptacja muzyczna i teatralna,
- media społecznościowe,
- w działalności statutowej Muzeum.


Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych oraz zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej:www.muzeum.wejherowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(58) 672-29-56

(58) 736-18-21

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

p. Aleksandra Sielicka

Tagi: