II etap projektu "Nowy Pachołek 2.0"

Ogłoszono przetarg na odnowienie jednego z najsłynniejszych punktów widokowych w Trójmieście. Budżet obywatelski uznał tą inwestycję priorytetem dzielnicy Oliwa w zeszłym roku. Inwestycja będzie kontynuowana, teren ma być atrakcyjny dla amatorów sportu i turystów.

W ramach pierwszego etapu inwestycji zrewitalizowane zostały schody od strony ul. Spacerowej. Wówczas przetarg trzeba było ogłaszać dwukrotnie. Nowe, bezpieczne i estetyczne schody są dobrze widoczne z ul. Spacerowej. Na trasie prowadzącej do wieży widokowej pojawiły się stoliki do gry w szachy, kosze na śmieci i ławki.

Towarzystwo Przyjaciół Oliwy w tym roku zgłosiło kontynuację kompleksowego odnowienia Pachołka i otaczających go terenów. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 24 lipca  ogłosiła przetarg na etap modernizacji. Prace zakładają przede wszystkim zagospodarowanie terenów wzdłuż dojścia do Pachołka od strony ul. Tatrzańskiej. Plany zawierają odnowienie Wzgórza Kościuszki wraz z renowacją pomnika Bitwy pod Oliwą, oraz stworzenie nowego terenu rekreacyjnego wokół Stawu Młyńskiego. Zgłoszonywniosek przewiduje także zagospodarowanie terenów za Szkołą Podstawową nr 23. Niestety w przetargu z przyczyn formalno-prawnych dotyczących ewidencji gruntów nie zostało ujęte wykonanie toru saneczkowego. 

Według projektu od schodów na wieżę przy ul. Spacerowej do ul. Tatrzańskiej będzie prowadziła leśna ścieżka zdrowia. Wyremontowana droga leśna od ul. Tatrzańskiej do wieży widokowej będzie miała nawierzchnię z płyt. Trasa podobnie jak od ul. Spacerowej zostanie zabezpieczona balustradami oraz znajdą się na niej ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. W okolicach Stawu Młyńskiego powstanie natomiast tor do gry w bule, strefa dla biegaczy oraz szeroka szutrowa promenada. Tereny wokół stawu zyskają też nowe ławki i zasadzona zostanie świeża zieleń. Za SP 23 powstanie trasa rekreacyjna łącząca się ze ścieżkami prowadzącymi na Pachołek.

 

Tagi: