Gdański weekend z archeologią

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku od września zaprasza na weekendowe spotkanie dla wszystkich zainteresowanych pracą archeologa, oraz drogą, jaką przechodzi zabytek od odkrycia do gabloty muzealnej.

Zaplanowano szereg atrakcji, w tym: warsztaty dla dzieci i dorosłych: gry, zabawy, konkursy, kramy z produktami inspirowanymi i wzorowanymi na odkrytych zabytkach, czy spotkania z odtwórcami historycznymi. Będzie możliwość zobaczenia jak wyglądało życie dawnych mieszkańców grodu gdańskiego, najnowszych metod sporządzania dokumentacji archeologicznej, nauczenia się wykonywania przedmiotów wzorowanych na odkrywanych podczas badań.

Dwa dni podzielone będą na części tematyczne:

1. Wykopaliska Archeologiczne na żywo

Warsztaty dla młodzieży, w ramach których będzie można eksplorować warstwy, wykonać pomiary, narysować profil, oczyścić i oznakować zabytek i sporządzić dokumentację

2. Warsztaty Konserwatorskie i antropologiczne

Możliwość poznania tajników i etapów konserwacji zabytków archeologicznych oraz efektów pomiarów antropologicznych

3. Warsztaty nowowczesnych metod pomiarowych w archeologii

Fotogrametria, skaning laserowy, fotografia lotnicza

4. Strefa Edukacji i zabaw dla dzieci

Konkursy, tworzenie pradawnych malowideł naskalnych, poszukiwanie ukrytych skarbów, gry planszowe, ruchowe i zręcznościowe z wykorzystaniem wiedzy o zabytkach

5. Warsztaty pokazowe w wykonaniu rekonstruktorów historycznych

Odlewnictwo z cyny, wybijanie replik średniowiecznych monet, rybak i jego narzędzia, warsztat wyrobu naczyń glinianych, warsztat szewca, pokaz średniowiecznego uzbrojenia i broni palnej

6. Kiermasz wyrobów dawnych

kramy rzemieślników z wyrobami

 

Weekend z archeologią

12-13 września b.r.

Gdańsk, plac przy ulicy Rycerskiej 9

Tagi: