Na 70-lecie Sztutowa wysłano list w przyszłość

Biblioteka w Sztutowie z okazji 70 rocznicy utworzenia Gminy w minioną sobotę, 19 września, przeprowadziła niezwykłą i niecodzienną akcję. Na upamiętnienie uroczystości mieszkańcy stworzyli Kapsułę Czasu.

W sobotę, 19 września, w parku naprzeciwko Urzędu Gminy Sztutowo odbyło się zakopanie Kapsuły Czasy. Mieszkańcy Gminy Sztutowo sporządzili swoje listy do przyszłego pokolenia, które następnie umieścili wewnątrz stalowej skrzyni. Przesyłka następnie została zakopana w Parku Publicznym przy ulicy Kanałowej z poleceniem, iż można ją otworzyć.. dopiero za 30 lat - w 2045 roku - na 100-lecie powstania Gminy Sztutowo. Kapsuła ma być swoistą kroniką gminy, obrazem obecnego Sztutowa i jego mieszkańców, wiadomością, którą odczytają ich potomkowie.

Po uroczystości wypuszczono w powietrze 70 balonów, które symbolizowały 70-lecie, odbył się koncert miejscowego zespołu dziecięcego, następnie można było obejrzeć wystawę fotografii przedstawiającą nadmorską gminę przez ostatnie 70 lat. Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody dla laureatów konkursu "List do...". 

 

Tagi: