Ruszają prace remontowe Bramy Nizinnej

W ciągu najbliższego tygodnia rozpoczną się prace konserwatorskie zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne, opracowana zostanie także dokumentacja konserwatorska z badań. Prace potrwają do końca tego roku.
 
Prace przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna Oddział Gdańsk. Łączny koszt prac (wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej wraz ze sporządzeniem programu prac konserwatorskich, badań laboratoryjnych oraz dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych badań) to 161 130,00 zł brutto.
 
Przypomnijmy, Miasto Gdańsk przeznaczyło w tym roku milion złotych na prace remontowe i konserwatorskie Bramy Nizinnej. - Kwota ta przeznaczona jest na przeprowadzenie badań architektoniczno-konserwatorskich, wykonanie kompletu dokumentacji architektonicznej, konserwatorskiej - niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pilne prace remontowo-konserwatorskie. W ramach tych prac konserwację przejdą właśnie m.in. zabytkowe wrota Bramy – mówi zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. – Dodatkowo, w ramach odrębnych środków, w przyszłym roku remont przejdzie także chodnik na ul. Dolna Brama prowadzący do Bramy Nizinnej – zapowiada Grzelak.
 
Przedsięwzięcie dot. prac remontowych i konserwatorskich Bramy Nizinnej realizowane jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który od końca ubiegłego roku jest administratorem obiektu. Obecnie w GZNK trwają trzy postępowania przetargowe dotyczące Bramy Nizinnej: na wykonanie remontu dachu oraz prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu; na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz wewnętrznej posesyjnej instalacji wodno-kanalizacyjnej do Bramy Nizinnej oraz na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont Bramy wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
 
Już na początku 2015 roku Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w oparciu o dokumentację projektową przeprowadził w obiekcie remont i wydzielenie toalet, w tym także dla osób niepełnosprawnych, wykonał posadzkę w pomieszczeniu magazynowym, a także przeprowadził remont nadproża. Koszt tych prac wraz z dokumentacją projektową wyniósł 148 tys. zł.

Tagi: