Dwa pożary młyna przy Pomorskiej w czasie 24 godzin

W ciągu 24 godzin dwukrotnie strażacy jechali do pożaru młyna w Gdańsku.

Pierwszy pożar miał miejsce we wtorek tuż przed północą, w akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Już następnego dnia, w środę, o godzinie 19 w budynku znów szalał pożar. Paliły się drzwi do budynku, strażacy szybko porazdzili sobie z ogniem. Właścicielem młyna od lat 80. była Spółdzielnia Pracy "Radius". Obecnie budynek jest przedmiotem licytacji komorniczej. 

Młyn z ulicy Pomorskiej 98, zwany również Młynem IV lub Guntershof, pojawił się na kartach historii w wieku XVI. Wiadomo, że od 1591 roku właścicielem był Jan Dręgowski. W I połowie lat 90. młyn rozebrano i następnie odbudowano, we współczesnej technologii budowlanej. Obecny budynek to więc rekonstrukcja, nie znajduje się ona w rejestrze zabytków, ale jako element zespołu zabytkowego Starej Oliwy i Potoku Oliwskiego podlega opinii konserwatora i ewentualne wyburzenie musi być z nim konsultowane. 

Tagi: