Będą ułatwienia przy konserwacji zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło projekt nowelizacji, który ułatwi prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych i badań przy zabytkach. 

Po przyjęciu nowelizacji, przy składaniu wniosków na te prace nie trzeba będzie wskazywać konkretnego wykonawcy. Obecnie wykonawca najczęściej wyłaniany jest w drodze przetargu i nie jest znany do rozstrzygnięcia procedury. Inwestor do tego momentu nie mógł składać wniosku o pozwolenie na prace przy zabytku. Zdarzało się, że takiego pozwolenia nie przyznawano, co narażało inwestora i wykonawcę na straty. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w swoim projekcie chce zlikwidować obowiązek wskazania wykonawcy we wniosku o pozwolenie na prace przy zabytku. Ten wniosek zastąpiony zostanie oświadczeniem wnioskodawcy o tym, że pracami przy zabytku zajmie się osoba posiadająca do tego kwalifikacje. Pozwolenie zostanie wydane również z zastrzeżeniem tego warunku. Projekt ten jest jednym z działań Rady Ministrów mających na celu ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Taki porządek działań ma zniwelować ryzyko wystąpienia przeszkód administracyjnych po rozstrzygnięciu przetargu. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, które zakończą się 18 lutego br.

Tagi: