Masz stare gazety z Kaszub? - Przekaż je do muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłosiło apel pod nazwą: "Ocalmy piśmienniczą spuściznę minionych pokoleń". 

Do wszystkich wystosowano szczególną prośbę - o przekazwywanie swoich czasopism i gazet celem wzbogacenia zbiorów placówki:

"Szanowni Państwo

Jedną z form działalności naszego Muzeum jest gromadzenie najstarszej prasy wydawanej na terenach Pomorza, a zwłaszcza Kaszub. Jesteśmy wdzięczni, że na tej trudnej niekiedy drodze pozyskiwania zbiorów mogliśmy doświadczyć życzliwości i pomocy z Państwa strony, niejednokrotnie bowiem zasoby Muzeum wzbogacane były o prasę ofiarowaną przez instytucje, wydawnictwa i osoby prywatne. Czasami czasopisma nabywano na aukcjach, jednak o ileż częściej stanowiły one zawartość ofiarowanych spuścizn po osobach związanych z Ziemią Wejherowską. Niekiedy ich stan choćby ze względu na nie rozcięte brzegi prasowych kart nie wykazywał wręcz oznak czytania, niekiedy gazety nosiły na sobie wiele śladów długiego często czasu lokowania ich pod podłogami, na strychach, stanowiły materiał uszczelnień i przechowywane były w wilgotnych pomieszczeniach. Dla nas zawsze stanowić będą one niezwykle wartościowy dokument historyczny, tym cenniejszy, że powstały i funkcjonujący na terenach zamieszkałych przez ówczesną okoliczną społeczność.

Jeśli są Państwo w posiadaniu przedwojennej prasy wydawanej na terenach Pomorza i Kaszub, zwracamy się z ogromną prośbą o ofiarowanie jej do zbiorów wejherowskiego Muzeum. Niech Państwa i naszą satysfakcją będzie wspólne działanie na rzecz ochrony tej piśmienniczej spuścizny po przodkach, z której czerpać będą zapewne jeszcze niejedne pokolenia."

Celem przekazania swoich zbiorów, należy skontaktować z Małgorzatą Wiszowaty pod adresem mailowym: lip@muzeum.wejherowo.pl lub nr tel.: (58)736-18-20

 

Tagi: