Słupsk – chrześcijańskie arcydzieła z katakumb

W muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku szykuje w sobotę sporą gratkę dla miłośników historii sztuki. O godzinie 10.00 rozpocznie się tam wykład historyk sztuki, Beaty Zgodzińskiej, „Mozaiki wczesnochrześcijańskie”
 
W powszechnej świadomości początki sztuki chrześcijańskiej łączone są z Bizancjum na wschodzie i czasami Karolingów na zachodzie, tymczasem sztuka wczesnochrześcijańska i starochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku, lub według bardziej ścisłej reguły, od około 220 roku, do podziału Cesarstwa Rzymskiego. Zachowane do dziś relikty sztuki wczesnochrześcijańskiej, nawiązującej manierą i formą do sztuki antycznej, należy malarstwo katakumbowe, architektura, rzeźba (głównie sarkofagi, pojedyncze figurki, rzeźba w kości słoniowej), wyroby rzemiosła. Do najstarszych zaliczane są przykłady malarstwa, odnajdywane głównie w rzymskich katakumbach. Najmniej zabytków pochodzi z pierwszego okresu, do 313 roku, kiedy chrześcijaństwo było nielegalne. Odmienną gałęzią była sztuka koptyjska. Co ciekawe, na terenie cesarstwa, twórcami sztuki byli ci sami artyści, którzy tworzyli na zamówienie osób spoza chrześcijańskiego kręgu religijno – kulturowego. Pierwsze znane mozaiki ścienne pochodzą z datowanego na połowę III wieku grobu Juliuszów w nekropolii watykańskie. Do IV wieku były one stosowane sporadycznie. Najwcześniejsze pochodzą a IV wieku. W tym samym okresie pojawiają się one w kościłach. Więcej na ten temat: 
 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Mozaiki wczesnochrześcijańskie
 sobota, 10 października 2015 roku
Zamek Książąt Pomorskich
ul. Dominikańska 5
Prowadzenie: Beata Zgodzińska 
- historyk sztuki
 

Tagi: