W Sopocie badają kurhany z okresu Rzymu

W końcu września b.r. zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych jednego z dwóch dotychczas nierozpoznanych kurhanów położonych obok siebie w sopockim lesie. W wyniku przebadanej  ¼ części kurhanu  o średnicy ok. 16 m i wysokości do 1,50 m odkryto kilka warstw średniej wielkości  kamieni - otoczaków, ciekawą konstrukcję kamienną zalegającą w warstwie zbitej gliny i piasku, składającą się dużych kamieni oraz  ułamki ceramiki, a także śladowo zachowane bliżej nieokreślone szczątki kostne i węgiel drzewny.
 
Na podstawie dotychczasowej obserwacji i analogii do tego typu usypanych obiektów znanych nam m.in. na Pomorzu Gdańskim, jak w Węsiorach czy Odrach, z całą pewnością kurhan ten stanowił miejsce dawnego pochówku zmarłych.
 
„Odkryty dotychczasowy materiał, głównie w postaci ceramiki, umożliwił nam wstępnie określić jego chronologię  na I – II w. n. e., to jest na wczesną fazę okresu wpływów rzymskich, co mogło się wiązać z zasiedleniem terenu Sopotu i okolicy przez ludność pochodzenia skandynawskiego. Warto tutaj  przypomnieć, że od I wieku p.n.e. do IV wieku n.e. nastąpił wyraźny wzrost znaczenia Morza Bałtyckiego jako szlaku dalekosiężnych powiązań handlowych i oddziaływań kulturowych. Rejon Sopotu, podobnie jak całego Pomorza Gdańskiego, zasiedlały miejscowe  plemiona kultur oksywskiej, a także napływowe wielbarskiej pozostawiając liczne osady i związane z nimi cmentarzyska.  Możliwe więc, że powyższe kurhany  są zachowanym, cennym cmentarzyskiem  i stanowią  dziedzictwo  kulturowe z tamtego okresu czasu, kiedy zmarłych spalonych na stosie składano w popielnicach  lub też niespalonych osobników chowano  wewnątrz kurhanu pod grubą warstwą kamieni i piasku” – mówi Aleksandra Szymańska-Bukowska, która nadzoruje badania. „Z uwagi na to, że tegoroczne badania  miały charakter jedynie rozpoznawczy i nie wyjaśniono wielu kwestii,  wskazana jest ich kontynuacja, zwłaszcza, że w sąsiedztwie znajduje się  drugi, podobny i też nierozpoznany kurhan” - dodaje. Aktualnie badany obiekt został zabezpieczony przy współudziale młodzieży szkolnej z II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.        
 
Powyższe prace sfinansowane przez Urząd Miasta Sopotu z budżetu Konserwatora Zabytków, prowadzone były przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku mgr Macieja Szyszki, a nadzór naukowy sprawowała mgr Aleksandra Szymańska-Bukowska, badaczka wczesnośredniowiecznego grodziska w Sopocie.
fot. UM Sopot

Tagi: