Archeologia dla dzieci w szpitalach

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, od września 2015 roku, przystąpiło do akcji promującej i przybliżającej pracę archeologa na dziecięcych oddziałach gdańskich szpitali. 


Celem tego zadania jest przybliżenie dziejów człowieka oraz jego kultury materialnej dzieciom, które mają do tej wiedzy szczególnie utrudniony dostęp ze względu na konieczność ratowania własnego zdrowia. Podczas zajęć uczestnicy poznają pracę archeologa i antropologa, a także znaczenie badań archeologicznych i antropologicznych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Warsztaty mają na celu zaszczepienie w małych pacjentach pasji do kultury i nauki, które to wartości mogą być w ich sytuacji niezwykle ważne.

We wrześniu w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku odbyły się pierwsze warsztaty pt. Tajemnica pustyni. Kultura Dawnego Sudanu. Mali pacjenci po zapoznaniu się z charakterem pracy archeologa na pustyni, historią badań polskich archeologów oraz archeologów z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, a także obiektami odkrywanymi podczas wykopalisk, samodzielnie wykonali swoje wyobrażenia rytów naskalnych. Na zakończenie warsztatów w świetlicy, w obecności małych autorów, ich rodziców oraz personelu medycznego, została uroczyście otwarta Galeria Rytów Naskalnych,

Organizatorkami ze strony muzeum była dr Aleksandra Pudło i Beata Müller.

 

Tagi: