Planowanie rozwoju miasta w zabytkowej przestrzeni - konferencja w Gdańsku

Na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja na temat partycypacyjnego planowania przestrzeni w mieście. Będzie to podsumowanie projektu "Quo Vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto."

W ramach projektu "Quo Vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto" którego mieszkańcy wspólnie z planistami wypracowywali mikrostrategie czterech dzielnic Gdańska (Wrzeszcz Górny, Ujeścisko, Orunia, Osowa). Zaproszenie kierowane jest nie tylko do mieszkańców dzielnic w których odbywały się warsztaty, ale do wszystkich, którzy chcą wpływać na to, jak wygląda ich miasto i dzielnica, a jednocześnie interesują się długofalowym rozwojem swojego otoczenia. W dyskusji wezmą udział udział eksperci ze Sztokholmu, Łodzi, Warszawy, Poznania. Będą to przedstawiciele ruchów miejskich i urzędnicy, praktycy i politycy.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc, należy rejestrować udział drogą e-mailową do 19.10.2015 na adres: p.kluz@gfis.pl.

Program konferencji:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30–10.00 Oficjalne otwarcie konferencji: przedstawiciele gospodarzy i partnerów projektu
10.00–10.30 Sesja I: Wprowadzenie do problematyki partycypacji w planowaniu miast:Artur Celiński, Respublica
10.30-11.30 Sesja II: Prezentacja wyników projektu „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto”: Gabriela Rembarz, WAPG, Justyna Martyniuk-Pęczek WAPG, SSW, Przemek Kluz GFIS
Barbara Zgórska, Barbara Marchwicka, Agnieszka Jurecka
11.30-12.30 Sesja III: Podsumowanie dorobku projektu według partnerów społecznych
Moderacja: Łukasz Pancewicz WAPG, UM Łódź oraz przedstawiciele partnerów społecznych projektu
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Sesja III: Doświadczenia z praktyki w dziedzinie planowania partycypacyjnego:
Monika Rudeńska, UM Stockholm/Szwecja, Wojciech Kłoskowski, UM Łódź
14.30–16.00 Panel dyskusyjny: Obywatele dla Demokracji w planowaniu miasta
Debata z udziałem: Prof. Iwona Sagan UG, Maciej Wudarski, Z-ca Prezydenta UM w Poznianiu, „Prawo do Miasta”, Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG, Moderacja: Artur Celiński, Respublica
16.30 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji (kawa)
17.00–19.00 Sesja informacyjno-posterowa w podgrupach tematycznych 4 dzielnic przy panelach wystawowych


Paneliści i prelegenci:
Maciej Wudarski – przedstawiciel poznańskich ruch miejski „Prawo do Miasta”, Z-ca Prezydenta Poznania, współautor „Anty-Bezradnika przestrzennego”,
Iwona Sagan – prof. UG, dr hab. Uniwersytet Gdański, geograf, członkini Rady Studium SUIKZP, 
Edyta Dymszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, 
Łukasz Pancewicz – dr inż. arch. Politechnika Gdańska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert ds. rewitalizacji miast,
Monika Rudeńska – planistka, Urząd Miejski w Sztokholmie,
Moderator: Artur Celiński - ekspert ds. polityki kulturalnej, Res Publica, z-ca red. naczelnego Magazynu Miasta.

Tagi: