Pod Elblągiem zrekonstruowano zabytkową cerkiew z Podkarpacia

W Godkowie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się w sobotę konsekracja i przekazanie wiernym cerkwi greckokatolickiej. Świątynia, z której korzystają potomkowie przesiedleńców z Akcji "Wisła", została przeniesiona z Kupnej na Podkarpaciu.

Proboszcz tej parafii ks. mitrat Andrzej Soroka powiedział, że to ważny dzień dla społeczności ukraińskiej, która zyskała własną świątynię. Z cerkwi w Godkowie korzysta ok. stu osób. "Część tych ludzi wcześniej jeździła do Pasłęka czy Olsztyna, nie brali udziału w życiu parafii, a teraz są zaangażowani" - wyjaśnił.

Świątynia została zrekonstruowana z zachowanych elementów zrujnowanej cerkwi w Kupnej k. Przemyśla, która funkcjonowała od 1720 r. do 1947 r., gdy wiernych wysiedlono na tzw. Ziemie Odzyskane. Potem budynek służył za magazyn i niszczał. Szacuje się, że ze 170 cerkwi greckokatolickich na Podkarpaciu przetrwało jedynie 70.

Według ks. Soroki jest to pierwsza cerkiew przeniesiona z południa Polski na północ, gdzie mieszkają obecnie potomkowie osób przesiedlonych w ramach Akcji "Wisła". Prace budowlane i rekonstrukcyjne zakończyły się dwa lata temu, wtedy też w Godkowie odprawiono pierwszą liturgię.

Od tamtego czasu kompletowano wyposażenie świątyni. Parafia w Godkowie ma obecnie własny ikonostas - udało się go "poskładać" z carskich wrót i ikon apostołów, które pochodzą z nieistniejących już świątyń greckokatolickich na południu kraju.

Podczas sobotniej konsekracji w ołtarzu umieszczono relikwie bł. Piotra Werhuna - jednego z 27 greckokatolickich męczenników totalitaryzmów, beatyfikowanych w 2001 r. przez papieża Jana Pawła II. Pochodzący z okolic Lwowa duchowny, związany z diasporą ukraińską w Berlinie, został zesłany w 1945 r. na Syberię, gdzie zmarł.

W 1947 r. w ramach Akcji "Wisła" na Warmię i Mazury trafiło 55 tys. Ukraińców, których rozproszono i osiedlono głównie w północnej części województwa. Do dzisiaj ten region jest największym skupiskiem ukraińskiej mniejszości narodowej - podczas spisu powszechnego w 2011 r. przynależność do niej zadeklarowało ponad 13 tys. mieszkańców.

fot. Archiwum Parafii

Tagi: