W poszukiwaniach zasypanego miasta - I etap wykopalisk archeologicznych w Łebie został zakończony

Zakończono pierwszy etap prac archeologicznych prowadzonych w Łebie. Wyniki zostaną przedstawione do końca roku - udało się już natrafić na pierwsze ślady dawnego miasta.

Inwestorem badań jest gmina Łeba, a wykonawcą Pracowania Badań Archeologicznych z Tczewa pod. kierownictwem archeologa Pana Patryka Muntowskiego. Prace mają charakter rozpoznawczy i ich celem jest przede wszystkim określenie możliwości sposobu i zakresu dalszych kolejnych etapów działań, jak:

- odkopanie większego obszaru Starej Łeby wraz z ruinami kościoła
- zabezpieczenie pod względem konserwatorskim i inżynierskim istniejącej ruiny i ew. innych znalezisk
- stworzenie stałej ekspozycji odkopanego terenu Starej Łeby z odpowiednią aranżacją i udostępnienie dla odwiedzających.
 -Dalsze etapy prac są uzależnione od wyników obecnych badań oraz możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel z zewnątrz.
 
Obecnie zostały zakończone rozpoznawcze badania archeologiczne. Na terenie wykopalisk znaleziono w sumie dwanaście grobów. Już w pierwszych dniach prac natknięto się na ludzkie szczątki, które jak się później okazało, należały do dziesięcioletniego dziecka. Pochówek jest o tyle więcej ciekawy, ponieważ szczątki były przygniecione cegłą. Spekulacji dotyczących tego pochówku jest wiele, z pewnością dalsze badania prowadzone przez specjalistów pozwolą odpowiedzieć na te i inne pytania.
 
Na szczególną uwagę zasługuje fragment posadzki, który ujawnił się w drugim dniu prac. Na na jednej z cegieł widoczny jest niewielki odcisk łapy zwierzęcia (prawdopodobnie psa lub kota). Znaleziono również monety, które mogą pomóc w datowaniu pochówków oraz fragmenty ceramiki. Istotnym odkryciem jest również fragment narożnika kościoła. Dzięki temu odkryciu będzie można stwierdzić jak przebiegały mury zniszczonej w XVI wieku budowli.
 
fot. Patrycja Głuszko

 

Tagi: