W Szczecinku zakończono badania na Marientronie

Archeolodzy Muzeum w Koszalinie zakończyli prace na wzniesieniu Marientron. Przez kilka ostatnich dni na szczycie wzgórza Świątki prowadzone były badania wykopaliskowe.

Marienthron - Tron Maryi, wzniesienie na Pojezierzu Szczecineckim zwane także Świątkami jest miejscem wczesnośredniowiecznego grodziska, będące lokalnym ośrodkiem kultu pogańskiego. W 1356 r. książęta zachodniopomorscy Bogusław V, Warcisław V i Barnim IV, bazując na lokalnych kultach pogańskich w tym miejscu, ufundowali tu klasztor augustianów eremitów – zwany Marienthron. W czasie zarazy w 1361 roku w klasztorze tym znalazła schronienie, a następnie pochówek księżna Elżbieta Kazimierzówna, córka Kazimierza III Wielkiego. Klasztor stał w tym miejscu do 1534 r. kiedy Szczecinek przyjął luteranizm, wówczas opuszczona budowla popadła w ruinę i została rozebrana.

W trakcie prowadzonych w latach 60. prac archeologicznych ustalono, że kościół miał 10×10 metrów.Klasztor posiadał zabudowę gospodarczą, kuchnię, refektarz, izbę chorych i pokoje gościnne. Zgodnie z regułą zakonną świątynia pozbawiona była wieży. Przez ostatnie tygodnie trwały prace archeologiczne prowadzone przez Muzeum w Koszalinie. W wyniku natrafiono na fragment zabudowy klasztornej, a dokładnie jedną ze ścian eremu jednego z braci zakonników. Oprócz pozostałości architektonicznych natrafiono na pojedyncze ułamki ceramiki późnośredniowiecznej oraz fragmenty szkła witrażowego. Zapewne w trakcie kasaty klasztoru po przyjęciu na Pomorzu reformacji został on doszczętnie ogołocony z wszelkich dóbr materialnych.

Dzięki wcześniejszym badaniom z zastosowaniem georadaru udało się namierzyć wszystkie pozostałości architektury. Okazało się, że cały szczyt wzgórza otoczony był murem, do którego od strony wewnętrznej dostawione były domki zakonników-eremitów. Centralne zaś miejsce zajmował kościół. Kolejne prace archeologiczne zostaną wznowione po zebraniu odpowiednich środków finansowych.

Tagi: