Zmarł mjr. Kazimierz Śliwa „Strażak 2”, najmłodszy z cichociemnych

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 23 października 2015 r. mjr. Kazimierza Śliwę „Strażaka 2”, najmłodszego z cichociemnych, podoficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, wielokrotnie odznaczonego za męstwo, po wojnie założyciela Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Gdańsku, a następnie prezesa i honorowego prezesa Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK.

Urodził się w 1925 roku w Katowicach, w wieku 15 lat został wywieziony razem z rodziną ze Lwowa, do przymusowej pracy w obwodzie archangielskim. W lipcu 1942 r., po podpisaniu układu Sikorski-Majski, wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Z armią gen. Andersa trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie odbył kurs cichociemnych i przeszkolenie z radiotelegrafii. Następnie został wysłany do Włoch, skąd przerzucano cichociemnych na teren Polski. We wrześniu 1944 r., w ramach operacji lotniczej „Przemek 1” – zrzut sprzętu oraz skoczków spadochronowych – znalazł się w Polsce, gdzie do stycznia 1945 r. uczestniczył w walkach w lasach koneckich. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, został aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci, później zamienioną na 10 lat więzienia (Rawicz, Kielce). W czerwcu 1948r., dzięki amnestii, został zwolniony z więzienia. W powojennej Polsce ukończył maturę i studia, zdobywając tytuł inżyniera elektryka. Uhonorowany najwyższymi odznaczeniami wojskowymi, w tym Orderem Virtuti Militari, był rzecznikiem środowisk kombatanckich, a także propagatorem dziejów AK i Polskiego Państwa Podziemnego.

/tekst/fot. Muzeum II Wojny Światowej

 

Tagi: