Język pruski dla najmłodszych

Stowarzyszenie Prusaspirā opublikowało "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupery'ego w języku pruskim.

Przekład "Małego Księcia" na język pruski to inicjatywa Stowarzyszenia Prusaspirā, którego celem działalności jest szerzenie wiedzy o historii Prus oraz rozwijanie aktywności i świadomości kulturowej lokalnych społecznościPrace nad "Likuts Princis" rozpoczęły się w 2011 roku. Ostateczny kształt literackie dzieło uzyskało w ubiegłym roku. Póki co dostępne jest jedynie w 200 egzemplarzach, lecz trwają prace nad audiobookiem. 

Język, którym włada 10 osób

Język pruski należy do języków bałtyckich, tak jak litewski i łotewski. Posługiwały się nim plemiona bałtyckie mieszkające między dolną Wisłą a dolnym Niemnem. Zanim zamarł na początku XVIII wieku, został utrwalony w słowniku Elbląskim z XIV w. oraz katechizmach Marcina Lutra. Zachowane dzieła piśmiennictwa stały   się podstawą naukowej odbudowy języka pruskiego, zapoczątkowanej w latach 80. ubiegłego wieku. Obecnie język pruski jest drugim językiem dla około kilkudziesięciu Prusów i jest oficjalnie klasyfikowany jako język ożywiony, a nie martwy. Włada nim kilkadziesiąt osób, z czego w Polsce - 10. Wśród nich jest już kilkoro dzieci, dla których jest on językiem pierwszym. "Krzewienie kultury pruskiej to nasza osobista pasja i potrzeba; język jest najważniejszym składnikiem tożsamości. Do Stowarzyszenia należą potomkowie ludności autochtonicznej, choć my nikogo nie pytamy w sposób szczególny o pochodzenie" - podkreślił Gniewomir Sarbicki, prezes stowarzyszenia.

Pruska przyszłość - aplikacje mobilne

Członkowie Prusaspirā od połowy lat 90. XX w. biorą aktywny udział w projekcie odbudowy języka pruskiego. Ze środków własnych członków Stowarzyszenia zostały wydane drukowane słowniki języka pruskiego - w 1999 i w 2007 roku. Obecnie Stowarzyszenie pracuje także nad innymi projektami, m.in. nad słownikiem internetowym z automatyczną odmianą, słownikiem na telefon komórkowy, słownikiem do automatycznego sprawdzania pisowni podczas pisania, pruską klawiaturą dla systemów Windows i Linux. W trakcie opracowywania jest podręcznik języka pruskiego oraz słownik pruski na platformę Android. 

/PAP

Tagi: