Żukowski haft kaszubski na liście UNESCO!

Żukowska szkoła haftu kaszubskiego została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wyróżnione zostały kontynuatorki dzieła sióstr norbertanek - Wanda Dzierzgowska, Bernadeta Reglińska i Maria Płotka, a także ich nastoletni następcy m.in. Magdalena Leonarczyk i Patryk Szleja. Kaszëbsczé wësziwanié żukòwsczégò sztélu jest dziełem laureatki Gminnej Nagrody Artystycznej Sucovia - Wandy Dzierzgowskiej. Bezcennym wsparciem inicjatywę darzył również Marian Jeliński z Fundacji Skansenu Pszczelarskiego.

W Boże Narodzenie roku 1121 św. Norbert założył w Prémontré, w Północnej Francji, Zakon Norbertański. Wśród naśladowców Świętego były także liczne kobiety. Jako pierwsza w Prémontré, już w roku założenia zakonu, była błogosławiona Ricovera von Clastre i to ona wraz ze świętym Norbertem uważana jest za założycielkę żeńskiej linii zakonu. Początkowo siostry miały spełniać role służebne względem norbertanów. Poza modlitwą wykonywały typowe prace domowe: tkały, szyły, prały, gotowały. Już w pierwszych latach nastąpił dosyć szybki rozwój linii żeńskiej. Św. Norbert widział w kobietach pełnoprawne członkinie wspólnoty wiernych, co nie było w tamtym czasie tak oczywiste. Historia Żukowa nierozłącznie wiąże się z zakonem Sióstr Norbertanek. Osadził je tutaj książę Gdańsko-Pomorski Mściwoj I, sprowadzając w 1212 roku ze Strzelna na Kujawach. Klasztor dobrze zasłużył się Kaszubom i Pomorzu prowadząc między innymi szkołę dla dziewcząt z domów szlacheckich i patrycjatu gdańskiego, a od XIV wieku również dla chłopców. Norbertanki utraciły swe majętności z chwilą pierwszego rozbioru Polski. Ostatnia zakonnica zmarła w 1862 r. 

Dziś kolebka kaszubskiego hatu jest dziś obecna na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Liczyły się zjawiskowość, waga tradycji i przekaz międzypokoleniowy. Listę prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzyły w sierpniu ubiegłego roku pochód Lajkonika, szopkarstwo krakowskie, flisackie tradycje w Ulanowie i procesja Bożego Ciała w Łowiczu. Tak naprawdę ten spis dopiero się zaczyna. Dziś znajdziemy na liście dziesięć pozycji. Kaszubskie hafciarstwo z Żukowa przeciera na tym polu pomorskie ścieżki. Obowiązek inwentaryzacji przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego nakłada na nas Konwencja UNESCO z 2003 r. Polska podpisała dokument ratyfikacyjny przed czterema laty (jako 135. państwo). 24.11.2015.

Tagi: