Przebudowy i rozbudowy Muzeum Miasta Gdyni

Przed Muzeum Miasta Gdyni stoją nie lada wyzwania związane z dwoma dużymi przedsięwzięciami. Pierwsze - inwestycyjne dotyczy przebudowy części dachu i wynikających z remontu zmian w ekspozycji, drugie o zgoła odmiennym charakterze tyczy się budowy nowej wystawy stałej, w której tworzeniu mogą wziąć udział wszyscy kolekcjonerzy gdyńskich pamiątek historii.
 
Zaplanowane na nowy rok prace remontowe obejmujące wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem i instalacją elektryczną, przyczynią się do zmiany dotychczasowej ekspozycji. Wystawa „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym" prezentowana do tej pory na dwóch górnych kondygnacjach muzeum zostanie zdemontowana i w zmienionej formie prezentowana na poziomie -1. W związku z tym, że w postaci pierwotnej ta wystawa już nie będzie pokazywana, organizujemy ostatnie kuratorskie oprowadzanie i jednocześnie pożegnanie ekspozycji, które odbędzie się w niedzielę 20 grudnia 2015 r. o godz. 14.00. - mówi Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni.
 
To nie jedyne zmiany jakie w 2016 roku będą mieć miejsce w muzeum. Prowadzimy akcję o nazwie „Dodaj Historię", która wiąże się z budowaną przez nas dość skomplikowaną, nową wystawą stałą, która ma być otwarta 6 grudnia 2016 r. Ważnym elementem w tworzeniu tej wystawy jest współuczestnictwo dawnych i obecnych gdynian oraz tych wszystkich, którzy czują się związani z miastem, polegające na wypożyczaniu lub przekazywaniu pamiątek, relacji i dokumentów dotyczących historii Gdyni - dodaje Jacek Friedrich.
 
Wśród pamiątek niezwykle cenne z punktu widzenia planowanej wystawy są m.in.: historie osobiste i rodzinne, przedmioty ilustrujące historię Gdyni, fotografie gdyńskich budynków oraz związane z Gdynią projekty urbanistyczne i architektoniczne, elementy wyposażenia gdyńskich mieszkań, szkół, urzędów, zakładów pracy, materiały o gdyńskiej przedsiębiorczości - rozwijających się w Gdyni firmach i instytucjach, dokumenty życia społecznego, np. plakaty i ulotki dotyczące różnych gdyńskich środowisk.
 
 

Tagi: