Zakończył się II etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego. Koszt 1,38 mln zł

Park Oruński to jeden z najstarszych parków (XVI w.), drugi co do wielkości park miejski w Gdańsku (po parku Oliwskim). Bardzo malowniczo położony – niedaleko kanału Raduni, w dolinie pomiędzy okalającymi go wzgórzami morenowymi.
 
Ulokowany na 11 hektarach doliny potoku oruńskiego. Zabytki, stawy wodne, różnorodność roślin, park zabaw dla dzieci każdego dnia przyciągają mieszkańców szukających odrobiny spokoju w mieście.
Dzięki realizacji II etapu park uzyskał dodatkową funkcję rekreacyjno – wypoczynkową nawiązująca do historycznego układu funkcjonującego w tym miejscu w okresie międzywojennym.
 
 
Zakres rzeczowy robót obejmował: 
-roboty drogowe, roboty rozbiórkowe;
- wykonanie ścieżek parkowych;
- wykonanie placów nawierzchni z kostki granitowej ;
-mała architektura: drewniane pomosty widokowe - 2 szt.; fontanna - 1 szt.; 
-wyposażenia parku: ławki parkowe 32 szt; kosze na śmieci 12 szt.; murek z kamienia ciosanego ;
-sieć wodociągowa: budowa wodociągu o średnicy zewnętrznej; hydranty pożarowe - 2 szt. ;
-zieleń: wycinka drzew i krzewów; nasadzenie drzew - 21 szt.; nasadzenia krzewów - ok. 500 szt.; obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi i bylinami; wykonanie trawnika z siewu - ok. 2 000 m2.;
-oświetlenie: latarnie oświetleniowe z zasilaniem - 10 kpl.; oświetlenie pomostów widokowych - 2 kpl.; linia zasilająca fontannę - 1 kpl.;
-kanalizacja teletechniczna - 55 m.; słupy oświetleniowe - 3 szt.; studnie kablowe -3 szt.
 
Roboty trwały trzy miesiące. Koszt realizacji to 1,38 mln zł.
 
Chcesz być na bierząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.
 
 

Tagi: