Dyskusja na temat planu zagospodarowania przestrzennego przy Twierdzy Wisłoujście

Dyskusja dotyczy planu Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera, obejmującego obszar o powierzchni ok. 1,62 ha w sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście, ograniczonego ulicami Pokładową i Charpantiera, wodami Martwej Wisły oraz terenami usługowo-przemysłowymi.

W tych okolicach planowana jest aktualizacja zapisów planu obowiązującego, tak aby wprowadzić dogodniejsze możliwości zwiedzania zabytku, jakim jest Twierdza Wisłoujście. Na podstawie nowych zapisów będzie można zrealizować parking dla autokarów i samochodów osobowych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren zabytku oraz przystanku tramwaju wodnego.

Uwagi do planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: