Westerplatte - powstaje prywatna armia ministra Sellina

Znamy pierwsze poważne plany Muzeum Pola Bitwy Westerplatte, powołanego niedawno przez ministra Jarosława Sellina, a zarządzanego przez profesora Piotra Semkowa i inżyniera Mariusza Wójtowicza Podhorskiego. Na terenie Westerplatte ma powstać Centrum Wyszkolenia Rekonstruktorów.Ideą CWR jest, by raz w roku na Westerplatte przed Prezydentem RP stawiło się ok. 200 rekonstruktorów WP II RP, czyli praktycznie pełny stan Załogi Składnicy z 1939 roku wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem
 
18 stycznia 2016 r. w 90 rocznicę przybycia na Westerplatte pierwszego oddziału wartowniczego pod dowództwem por. Koniecznego i w 90 rocznicę mianowania Komendantem Wojskowych Magazynów Tranzytowych kmdr. ppor. Ignacego Szaniawskiego utworzono przy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Centrum Wyszkolenia Rekonstruktorów. CWR – to projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Wtte przeznaczony przede wszystkim dla rekonstruktorów okresu II RP.
 
Centrum Wyszkolenia Rekonstruktorów stanie się ośrodkiem szkoleniowym stworzonym dla i przez rekonstruktorów, w którym korzystając z miejsca-symbolu jakim jest Westerplatte, będą popularyzować i krzewić postawy patriotyczne oraz obywatelskie społeczeństwa, budować świadomość o historii Polskiego Oręża oraz utrwalać pamięć o polskiej Historii, tożsamości i tradycji. W CWR rekonstruktorzy będą mogli poszerzać swoją wiedzę korzystając z archiwum i biblioteki Muzeum, szkolić się z obsługi broni i sprzętu WP II RP wykorzystując m.in. zbiory Muzeum np. CKM wz. 30, RKM wz. 28, armaty wz. 02 i wz. 36, moździerz wz. 31 i wiele innych typów uzbrojenia.
 
Projekt obejmuje m.in. przygotowanie w jednym ze zrekonstruowanych obiektów Składnicy sal wykładowych z pełnym interaktywnym zapleczem dydaktycznym, a także zbudowanie zamkniętej strzelnicy dla potrzeb szkolenia strzeleckiego na poziomie zaawansowanym. W CWR znajdą się też specjalne miejsca do czasowej prezentacji zbiorów własnych rekonstruktorów. Zrekonstruowany obiekt Składnicy będzie także stanowił bazę noclegowo-wypoczynkową dla rekonstruktorów.
 
Rekonstruktorzy podczas pobytu w CWR staną się „Żywą Historią” Westerplatte. Będą mogli również służyć pomocą i wiedzą w pracach oraz działalności Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 m.in.: uczestniczyć w pracach archeologicznych i przy rekonstrukcji obiektów Wojskowej Składnicy Tranzytowej, odtwarzać polowe stanowiska obrony Składnicy, oprowadzać turystów, współorganizować konkursy dla dzieci i młodzieży.
 
CWR przygotowywać będzie także inscenizacje walk na Westerplatte z reaktywowanymi „Bitwą o Fort” i Manewrami Polowymi na Westerplatte. oraz współorganizować zawody dla rekonstruktorów „Puchar Muzeum Westerplatte” i cykl zawodów o Puchar CWR. Wydarzenia te na pewno będą się cieszyć dużym zainteresowaniem mieszkańców Pomorza oraz turystów z Polski i zagranicy, tak jak miało to miejsce przed laty na Westerplatte. CWR stawia sobie za cel edukować oraz inspirować młodych Polaków, aby żyli zgodnie z patriotycznymi wartościami.
 
Ideą CWR jest, by raz w roku na Westerplatte przed Prezydentem RP stawiło się ok. 200 rekonstruktorów WP II RP, czyli praktycznie pełny stan Załogi Składnicy z 1939 roku wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem (Projekt „Załoga Westerplatte”). CWR ma także koordynować przygotowania do filmu wojennego „4.48” oraz uczestniczyć w jego produkcji.

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: