Duża część dawnej stoczni gdańskiej trafi do rejestru zabytków - zobacz która

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisu do rejestru zabytków woj. pomorskiego zespołu dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. - Na wartość zabytkową zespołu składa się zarówno pierwotny układ przestrzenny, wartości architektoniczne poszczególnych obiektów, jak i wartości historyczne.

Zabudowa dawnej Stoczni Cesarskiej stała się tłem dla ważnych wydarzeń historycznych, w tym również wydarzeń z najnowszej historii Polski, np. w dawnym magazynie torped, tzw. sali BHP, objętej indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, 31.08.1980 roku podpisano r. tzw. „Porozumienia Gdańskie” - mówi Dariusz Chmielewski, PWKZ. Stocznia Cesarska powstała w 1871 r. w miejscu Królewskiej Bazy Korwet i Stoczni Królewskiej. Jej powstanie i rozbudowa związane były z rozkwitem budownictwa okrętowego Niemiec.

Pierwotnie położona na przedpolu północnego ciągu fortyfikacji Gdańska stocznia posiadała zabudowę drewnianą. Jednakże powstały w latach 70. i 80. XIX w. układ przestrzenny z główną ulicą, Narzędziowców – równoległą do nabrzeża, pozostaje czytelny do dnia dzisiejszego. Ok. 1898 roku rozpoczęto likwidację umocnień frontu północnego fortyfikacji Gdańska, co pozwoliło na zniesienie ograniczeń budowlanych dla stoczni i pociągnęło za sobą szybki rozwój przemysłu stoczniowego. Z tego okresu pochodzą najstarsze hale produkcyjne, m.in. budynek modelarni.

Na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej zachował się również powstały w końcu XIX w. basen, w którym odbywało się wodowanie statków za pomocą doku. Na zabudowę dawnej Stoczni Cesarskiej składa się zespół kilkunastu obiektów, powstałych od ok. 1900 roku do czasów I wojny światowej. W 1922 r. stocznię przekształcono w spółkę akcyjną , której udziałowcami były firmy angielska, francuska oraz dwa banki reprezentujące Polskę i Wolne Miasto Gdańsk. W czasie II wojny światowej stocznia została przekształcona w zakład państwowy i rozpoczęła produkcję okrętów wojennych na potrzeby III Rzeszy. Po II wojnie światowej na terenie Stoczni Cesarskiej oraz sąsiedniej Stoczni Schichaua powstała Stocznia Gdańska. Kolejne działające na tym terenie zakłady wykorzystywały zabudowania Stoczni Cesarskiej, uzupełnianej z czasem o kolejne obiekty oraz infrastrukturę techniczną

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: 

Artykuł na Północnej.tv: 

http://polnocna.tv/news/10818-niezwykla-stocznia-wpisana-do-rejestru-zabytkow