Właściciele tczewskich zabytków otrzymają dotacje

Podczas sesji Rady Miejskiej – 31 marca, tczewscy radni głosowali nad uchwałą w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. Wniosek przyjeto jednogłośnie.

W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczonych zostało 50 tys. zł.

Do 10 stycznia br. wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dotacji na obiekty objęte są ochroną konserwatorską - czyli wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Rady Miejskiej na podstawie której udzielane są dotacje na remont i konserwację zabytków, funkcjonuje (ze zmianami) od 2005 r. Dotacje to tylko jedna z form wsparcia samorządu miasta Tczewa dla właścicieli  obiektów zabytkowych. Inną jest coroczny konkurs na najpiękniejszą elewacje w rejonie Starego Miasta. Właściciele i zarządcy odnowionych kamienic na starówce mogą zdobyć nagrody finansowe – pula nagród w ubiegłym roku wynosiła 50 tys. zł, w tym roku będzie podobnie.

Dotację przyznano:

  1.  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele farnym – wysokość dotacji: 14 500 zł, nie więcej jednak niż 75% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  2. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 2 na wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na dachówkę ceramiczną – wysokość dotacji: 6 000 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  3. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 8 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – wysokość dotacji: 10 000 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  4. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 12 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – wysokość dotacji: 6 000 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  5. właścicielom budynku przy ul. Rybackiej 9 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – wysokość dotacji: 6 000 zł, nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
  6. Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lipowej 4 na przeprowadzenie remontu elewacji frontowej budynku – wysokość dotacji:  7 500 zł nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: