Pierwszy okręt podwodny w Twierdzy Wisłoujście - jest decyzja!

W tym roku Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wzbogaci się o eksponat, jakiego nie ma żadne muzeum w Polsce. Będzie to fragment niemieckiego okrętu podwodnego z czasów Drugiej Wojny Światowej. Podpisano porozumienie o przekazaniu obiektu na teren Twierdzy Wisłoujście

Sprawa U-boota, opisywana również na portalu StrefaHistorii.pl, zaczęła się od sensacyjnej wiadomości o fragmentach okrętu zakopanego na Wyspie Ostrów, po wojnie zaadaptowanego na schron dla robotników. Z końcem roku 2015 roku pracownicy WUiA otrzymali szczegółową informację o lokalizacji schronu i jego pierwsze zdjęcia.

W połowie stycznia 2016 roku Wydział Urbanistyki i Architektury gdańskiego magistratu zorganizował spotkanie przedstawicieli gdańskich muzeów, na które przybyli przedstawiciele Narodowego Muzeum Morskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskiego Centrum Solidarności, Sali BHP, Fundacji Promocji Solidarności oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. To właśnie na tym spotkaniu przedstawiciel MHMG zadeklarował, że muzeum przejmie segmenty U-Boota i wskazał tymczasową lokalizację na terenie Twierdzy Wisłoujście. W trakcie spotkania pojawiła się wątpliwość. Na podstawie posiadanych zdjęć nie można było potwierdzić, że schron wykonany jest z segmentów U-Boota. Przeprowadzona 4 lutego wizja lokalna z udziałem historyków i przedstawicieli Stoczni Gdańskiej jednoznacznie potwierdziła autentyczność obiektu.

Początkowo przejęciem U-Boota zainteresowane jest Warszawskie Muzeum Komunikacji, któremu w zamian za sfinansowanie prac wydobywczych i porządkowych na terenie po wydobyciu schronu, sekcje obiektu przyrzeczono przekazać bezpłatnie. Muzeum Komunikacji posiadało już nawet wszystkie formalne pozwolenia niezbędne do przejęcia obiektu. W lutym 2016 pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury spotkali się z prezesem Stoczni Gdańskiej Adamem Zaczeniukiem, który pozytywnie odniósł się do prośby o pozostawienie sekcji w Gdańsku. Oferta pisemna została przedstawiona Zarządowi Stoczni Gdańskiej, który postawiony przed wyborem jednego z dwóch oferentów, wybrał Muzeum Historyczne Miasta Gdańska!

Trójstronne porozumienie Przygotowano trójstronne porozumienie o wspólnym działaniu na rzecz pozyskania dwóch sekcji okrętu podwodnego typu U-VII dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, które zostało zawarte pomiędzy Stocznią Gdańsk, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i Gminą Miasta Gdańska. Porozumienie zostało podpisane 31 marca 2016 przez wiceprezesów Stoczni Gdańskiej – Adama Zaczeniuka i Adama Kowalskiego, dyrektora MHMG Waldemara Ossowskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Celem porozumienia jest wspólne działanie na rzecz zachowania w Gdańsku obydwu stalowych sekcji U-Boota. Stocznia zobowiązała się do ich nieodpłatnego przekazania Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska w ciągu pół roku od daty podpisania porozumienia. Największe zobowiązania wzięło na siebie Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, które poniesie koszty związane z wydobyciem obiektu, wykonania niezbędnych analiz historycznych i konserwatorskich oraz prowadzenia nadzorów konserwatorskich na każdym etapie prac związanych z wydobyciem i transportem na teren Twierdzy Wisłoujście. Muzeum będzie też ponosić koszty związane z bieżącą konserwacją obiektu. - Nowa lokalizacja obiektu wyeksponuje jego militarny charakter i poszerzy o nowe wątki prezentację skomplikowanych dziejów Gdańska – podkreśla dyrektor MHMG Waldemar Ossowski. – Sekcje U-Boota zostaną poddane badaniom naukowym i profesjonalnej konserwacji.

W połowie marca zakończono wycinkę drzew. 23 marca 2016 firma Hydro-Marp rozpoczęła odkopywanie segmentów okrętu. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem merytorycznym Grzegorza Jedlickiego – pracownika MHMG. Sekcje zostaną poddane konserwacji w halach stoczniowych, a następnie zostaną przewiezione na teren Twierdzy Wisłoujście.

Fot. Jarosław Zulewski

/gdańsk

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: