Fajka Józefa Stalina w Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej otrzymało wyjątkowy dar. To fajka Józefa Stalina, przekazana przez polskiego podróżnika i reportera.

Pan Romuald Karaś otrzymał ją pod koniec lat 60-tych od Baurdżana Momysz-Uły, Kazacha, oficera Armii Czerwonej, odznaczonego orderem Bohatera Związku Radzieckiego. Stalin miał podarować fajkę Baurdżanowi  Momysz-Uły podczas audiencji na Kremlu. Po latach Bourdżan Momysz-Uły zyskał sławę jako bohater książki Aleksandra Beka „Szosa Wołokołamska”, jednej z najpopularniejszych niegdyś pozycji literatury wojennej, lektury szkolnej w ZSRR i wielu krajach bloku wschodniego. Jest on także bohaterem książki Pana Romualda Karasia pt. „Kumys na deser”, wydanej w 1969 r. w Warszawie.

Muzeum podjęło czynności związane z weryfikacją autentyczności eksponatu. Udało się potwierdzić fakt osobistego spotkania Burdżana Momysza-Uły z radzieckim dyktatorem, obecnie jest weryfikowany jego przekaz. Według Pana Romualda Karasia był to człowiek bardzo wiarygodny, fakt otrzymania przez niego fajki od Stalina był powszechnie znany. Rozważane jest umieszczenie fajki w części ekspozycji poświęconej konferencjom Wielkiej Trójki w latach 1943-1945. Będzie to eksponat przypominający o roli Stalina w narzuceniu radzieckiej dominacji i ustroju komunistycznego Polsce i innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Tagi: 

Artykuł na Północnej.tv: 

http://polnocna.tv/news/6907