Kluki: Muzeum Wsi Słowińskiej zaprasza na konferencję

W dniach 6 i 7 grudnia w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach odbędzie się XIV Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Temat konferencji to  "Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim od reformacji do współczesności".

Program Konferencji:

Dzień pierwszy 6 grudnia

Sesja I - prowadzenie - prof. Adam Makowski

11.00 - 11.30 - Otawrcie konferencji

11.30-11.50 mgr. Radosław Pawlik, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Postawa kanoników kapituły kamieńskiej  ze

wschodniej części Księstwa Szczecińskiego wobec reformacji.

11.50-12.10 - prof. Zygumnt Szultka, Szkoły elemntarne z polskim językiem nauczania na Pomorzu Zachodnim od

reform,acji do początku XIX w.

12.10 - 13.30 - dr Kazimierz Kallaur, Akademia Pomorska  w Słupsku, Kszubki Pomorza Zachodniego a państwo polskie w

latach 1918 - 1939 - próba nowego spojrzenia.

12.50 - 13.30 - Dyskusja

13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa

Sesja II - prowadzenie prof. Zenon Romanow

15.00 - 15.20 prof Cezary Obracht- Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Aktyność kulturowa Kaszubów na ziemi

bytowskiej. Doświadczenia przesłości i stan współczesny.

15.20 - 15.40 - mgr Szymon Czajkowski, czasopismo naukowe "Turystyka Kulturowa", Interpretacja dzidzictwa jako

innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności Wybrzeża Słowińskiego.

15. 40 - 16.00 - mgr Sylwia Wesołowska Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie niemickim i polskim od reformacji do współczesności. Omówienie biograficzne.

16.00 - 16.20 - dr małgorzata Mastalerz-Krystjańsczuk, Akademia Pomorska w Słupsku, Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gradno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989.

16.20 - 17.00 - Dyskusja

18.00 - Kolacja

Dzień drugi - 7 grudnia

Sesja III - prof. Kazimierz Kozłowski

10.00 - 10.20 - dr Justyna Żukowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Reformacja a ludność rodzima Pomorza Zachodniego - zarys problemu

10.20 - 10.40 - prof Zenon Romanow, Akademia Pomorska w Słupsku, Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945 - 1980.

10.40 - 11.00 - mgr Anna Bartczak, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Uwarunkowania funkcjonowania oświaty dla ludności rodzimej na Pomorzu zachodnim w latach 1950-56.

11.00-11.20 - dr Kacper Pencarski, Akademia Pomorska w Słupsku, Ludność autotochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Rozgłośni Polskiego radaia w Koszalinie (1956-75).

11-10 - 11.50 Przerwa kawowa

Sesja IV Prowadzenie prof. Wojcieche Skóra

11.50 - 12.10 - prof. Adam makowski, Uniwersytet Szczeciński, Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich

12.10 - 12.30 - prof. Kazimierz Kozłowski, Uniwersytet Szczeciński, dr Ryszrad Stoltmann, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Szczecinie, Aktywność środowiskowa Kaszubów w III RP

12.30 - 13.50 - dr Paweł Migdalski, Uniwersytet Szczeciński, Słupska Komisja Badań słowiańskich. Przyczynek do dziejów badań nad ludnością rodzimą Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej.

12.50 - 13.20 - Dyskusja i zakończenie konferencji

13.20 - 14.30 Obiad

(red.); Foto: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: