Ministerstwo kultury nie uznaje wyroku sądu w sprawie MIIWŚ

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uznaje postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymującego łączenie muzeów.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd zwrócił uwagę, że wykonanie zarządzenia Ministra skutkowałoby utratą bytu prawnego przez dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej. W wyroku znalazła się też argumentacja, iż dokonywanie połączenia (w tym prowadzenia niezbędnych dla tego procesu czynności przygotowawczych, takich jak inwentaryzacja, przy niezakończonych jeszcze pracach budowlanych), generowałoby nieuzasadnione przestoje na budowie i niepotrzebne, olbrzymie koszty.

Tymczasem, pełnomocnik Ministra, dr hab. Zbigniew Wawer, poinformował dyrektora Muzeum, że mimo wydania ww. postanowienia przez WSA oraz bez względu na przytaczane przez Muzeum i Sąd konsekwencje, jakie wywoła wykonanie zarządzenia Ministra w sprawie połączenia, MKiDN nie czuje się związane postanowieniem WSA, albowiem nie jest ono jeszcze prawomocne. Takie samo stanowisko przedstawił w imieniu Ministra na posiedzeniu Rady Powierniczej Muzeum w dniu 16 grudnia 2016 r. wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN  Piotr Szpanowski. Tym samym MKiDN wyraziło wolę procedowania tak, jakby orzeczenia WSA nie było i kontynuowania  procesu połączenia instytucji kultury.

O sprawie zadecyduje sąd wyższej instancji, nie wiadomo jeszcze jakie bedą koszty rozpoczętej już procedury połączenia muzeum, ani kto je pokryje w przypadku podtrzymania wyroku.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: