Czwartki w Historycznym z wodą i średniowieczem

Średniowiecze to okres szczególny dla Pomorza Nadwiślańskiego. To właśnie wtedy prężnie rozwijały się miasta i powstawały nowe ośrodki osadnicze w tym regionie. Wraz z ich rozbudową pojawiła się konieczność stworzenia takiej infrastruktury hydrotechnicznej, która byłaby zdolna dostarczyć odpowiednią ilość czystej wody pitnej na potrzeby stale rosnącej liczby mieszkańców i rozwijającej się działalności gospodarczej (młynów, tartaków, foluszy i innych zakładów produkcyjnych).

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na wodę ingerowano w naturalne warunki hydrologiczne, regulując koryta rzeki oraz jej dopływów, a także budując obiekty hydrotechniczne, takie jak kanały, jazy, groble czy sztuczne stawy. Ogromne inwestycje budowlane, które rozpoczęto z inicjatywy Zakonu Krzyżackiego m.in. w Gdańsku oraz Grudziądzu, skutkowały powstaniem nowatorskich na skalę europejską ogólnodostępnych wodociągów.


Na podstawie zebranych materiałów źródłowych, archeologicznych, ikonograficznych i kartograficznych oraz w oparciu o wyniki własnych badań terenowych zabiorę moich słuchaczy w podróż po niezwykłych obiektach i założeniach hydrotechnicznych wznoszonych w średniowieczu na terenie Pomorza Nadwiślańskiego. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi na pytania: W jaki sposób budowano głębokie na kilkadziesiąt metrów studnie czerpalne? Ile kilometrów kanału należało wykopać by doprowadzić wodę w pobliże zamku? Czym był i gdzie znajdował się najstarszy kunszt wodny w Państwie Krzyżackim? W jaki sposób woda była rozprowadzana po mieście? W trakcie naszej wędrówki odbędziemy także wirtualną podróż do wnętrza zabytkowej i tajemniczej wieżyczki wodociągowej.

Wacław Kulczykowski (ur. 12.XII.1988 r. w Gdańsku) jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007-2012 studiował archeologię w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. uzyskał tytuł magistra archeologii, broniąc pracę Studnie zamkowe na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Jego zainteresowania badawcze oraz temat przygotowywanej pracy doktorskiej dotyczą średniowiecznych systemów zaopatrywania miast w wodę i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych: wodociągów, kanałów, stawów, jazów, studni i innych. Uczestnik ekspedycji archeologicznych: zamek krzyżacki w Bezławkach (2008, 2009, 2010, 2011), cmentarzysko średniowieczne w Bezławkach (2010, 2011), stanowisko miejskie pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku (2009), stanowisko miejskie na ul. 3 Maja w Gdańsku (2011), cmentarzysko kultury oksywskiej w Wyczechowie (2008), cmentarzysko wielokulturowe w Brzynie (2011, 2012), wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie w Lesie Miejskim w Olsztynie (2013) oraz Twierdza Wisłoujście w Gdańsku (2014). W 2014 i 2015 r. prowadził samodzielne badania archeologiczne oraz prace rewitalizacyjne na XVII-wiecznym cmentarzu ewangelickim w Nowym Monasterzysku. W 2015 r. został laureatem konkursu eNgage organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS, współfinansowanego przez Unię Europejską i zrealizował projekt popularyzacyjno-edukacyjny pt. „Archeologia Live & Online”. 10.02.2017 r. otrzyma nagrodę Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: